Bezpečnost ICT a Lassez-Passer: dvě zajímavé IT zakázky stále volné. Neváhejte!!!

Zakázka: Poskytování služeb bezpečnosti IT a systémového hodnocení kvality

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Mnichov (Německo)

Kontrakt na 5 let. Služby mají být dodávány do pobočky EPO v Nizozemí (European Patent Office’s branch in Rijswijk, South-Holland)

Celkový orientační budget (za 3 loty): €10.500.000. Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé části:

Lot 1 Security Analysis and Audit – Services for analysis, audit activities and drafting of documentation concerning: — security strategy, — security policies, — security risk management, — security audit, — security technology study.

Lot 2 Software Security, Privacy and System quality – Supporting the solution delivery process of new systems and existing systems already running in the production environment and for the delivery independent security assessment, in particular: — White Box testing Security strategies, — Secure System Development Life Cycle implementation, — Secure System Development Life Cycle Support.

Lot 3 Penetration Testing and Vulnerability Assessment – Support services in order to assess the risks of systems during their development lifecycle or for critical existing systems in order to assess, whenever required, the existing security posture of the organisation. The main category of activities includes: — Penetration Testing, — Vulnerability Assessment.

Purpose of the contract: Provision by the Contractor to the EPO of IT Security and System Quality Assessment Services – upon commissioning by the EPO. This Open invitation to tender will result in a guaranteed total contract volume of: — 1600 working days for Lot 1: Security Analysis and Audit, — the equivalent of 1200 working days for Lot 2: Software Security, Privacy and System quality, — 1650 working days for Lot 3: Penetration Testing and Vulnerability Assessment.

Deadline pro doručení nabídky: 3/7

Zakázka: Pořízení softwarových a hardwarových součástí a služby přizpůsobení v souvislosti s bezpečnostními službami pro podporu EU Lassez-Passer

Zadavatel: Joint Research Centre EU, Ispra (Itálie)

Popis: Spuštění EU Lassez-Passer vyžaduje nastavení a běh 2 PKI zaměřených na spravování požadavků na certifikaci pro zavedení pasivního ověřování (ICAO-PKI) a rozšířeného řízení přístupu (EAC-PKI). Kromě toho je vyžadováno zavedení a údržba jediného kontaktního bodu (SPOC) s cílem zavést výměnný certifikační mechanismus vyžadovaný EAC, zavedení a údržba signatáře Deviation List (DLS) a zavedení a údržba signatáře Master List (MLS) včetně všech operací a funkcí potřebných k řízení cyklu pro sběr a ukládání seznamu odchylek a certifikátů CSCA, které budou obsaženy v „master list“.

Celkový budget €1.210.000

Deadline pro podání nabídek 3/7

Evropská komise by ráda studii o “mobilitě v kulturním sektoru”. Za milion eur

Tendr na: Program mobility pro umělce a/nebo odborníky v oblasti kultury

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Brussels, Belgie

Stručný popis: Hlavním cílem zakázky je připravit prostředí pro plán mobility v kulturním a kreativním odvětví od roku 2021 dále v rámci příští generace programů EU. Konkrétními cíli jsou:

1) zjistit a analyzovat podmínky pro vytvoření úspěšného a udržitelného režimu, který umožní jednotlivcům zapojit se do projektu přeshraniční mobility,

2) navrhnout a vyzkoušet schéma financování pro samostatnou mobilitu umělců a/nebo odborníků v oblasti kultury,

3) předložit závěry a doporučení.

Doba trvání kontraktu/projektu: 14 měsíců

Budget: €1.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 31/8

Background: Evidence from the sector shows important shortcomings in this existing support to mobility such as lack of result-oriented opportunities going beyond providing a transnational learning experience (for instance to focus on the potential of co-creation or audience development), segmentation between older and more established artists and younger and less established ones, restrictions based on nationality and educational qualifications, geographical unbalances, lack of reliable information, and only limited direct support for individuals.

Beyond the negative impact on the individual artists’ and cultural professionals’ careers, fragmented access and obstacles to cross-border mobility are hampering the potential of the sector to contribute to the EU’s social, economic and integration ambitions, and to the building of a strong internal market and of a European society rooted in shared values and common cultural heritage.

Investing in a dedicated and flexible mobility scheme at EU level targeting artists’ and culture professionals’ capacity to co-create across borders could help address the shortcomings in existing mobility support schemes and unleash the potential of the sector to contribute to EU’s ambitions and values.

General objective: The main objective of the tender will be to prepare the ground for a mobility scheme in creative and cultural sectors, from 2021 onwards in the next generation of EU programmes.

Specific objective:

 1. To explore and analyse the conditions for setting up a successful and sustainable scheme allowing individuals to engage in a cross border mobility project.
 2. Propose and test a funding scheme for individual mobility of artists and/or culture professionals.
 3. Provide conclusions and recommendations

Tasks:

Task I – Analysis

Feasibility study: The tenderer will assess the state-of-the art of artists and culture professionals’ mobility at European level and the terms and conditions for an effective funding scheme. The analysis will imperatively take into account what has already been done in this field, notably in the framework of the Open Method of Coordination (MOC) of the European Agenda for Culture and the related working groups on “Mobility”. More specifically, it is expected that the above task will result in a report, which will include at least:

 An analysis of artists and culture professionals’ individual mobility: In particular the peculiarities of such mobility in the creative and cultural sectors, the benefits and the obstacles.

 An updated mapping of existing funding opportunities for mobility in the creative and cultural sectors at local, regional, national and European levels; in particular, the identification of best practices and the risks of overlapping with existing schemes;

 Identification and analysis of synergy and complementarity with EU actions and support in the field of mobility, notably with the current Erasmus+ programme; in particular, the tenderer will appreciate the added value of a specific funding scheme for artists and culture professionals at EU level;

This task shall answer the following challenges and needs:

 Boosting creativity, exploring markets and developing careers;

 Matching offer and demand

 Facilitating individual mobility and circulation or works, simplifying administrative formalities

Task II – Experimentation

Following acceptance by the Commission of the outputs submitted under task I, the tenderer will develop and test a mobility scheme for artists and/or culture professionals More specifically, it is expected that the above task will result in:

 1. The implementation and the administration of short-term mobility actions, including namely a methodology for the selection of participants
 2. The creation of a mobility portal or a platform
 3. The design and implementation of a communication and information strategy and a methodology for the dissemination and valorisation of results

Task III – Policy recommendations

Based on the outputs of tasks I and II, the tenderer will formulate policy recommendations to the European Commission, the European Parliament and the Member States to prepare the ground for an individual mobility scheme for artists and culture professionals’ from 2021 onwards in the next generation of EU programmes.

Economic and financial capacity criteria: Annual turnover of the last two financial years above € 1.500.000.

Technical and professional capacity criteria:

– Criterion A1: The tenderer must prove experience in the field of mobility and in the cultural and creative sectors as well as in drafting reports and recommendations. Evidence A1: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in these fields in the last three years with a minimum value for each project of € 20.000.

– Criterion A2: The tenderer must prove capacity to work in English. Evidence A2: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in the last three years showing the necessary language coverage.

– Criterion A3: The tenderer must prove capacity to draft reports in English. Evidence A3: the tenderer must provide one document of at least 10 pages (report, study, etc.) in this language that it has drafted and published or delivered to a client in the last two years. The verification will be carried out on 5 pages of the document.

– Criterion A4: The tenderer must prove its capacity to work in 10 EU countries. Evidence A4: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in the last three years. The combination of projects must cover the required geographical scope.

Složení týmu – požadavky:

B1 – Project Manager: At least 5 years experience in project management, including overseeing project delivery, quality control of delivered service, client orientation and conflict resolution experience in project of a similar size and coverage (at least 5 countries covered), with experience in management of team of at least 5 people.

B2 – Language quality check: at least 3 members of the team should have at least C1 level in English and one other European official language.

B3 – Expert in cross-border mobility projects: At least 5 years of professional experience. Relevant higher education degree or equivalent professional experience and at least 5 years’ professional experience in the field.

B4 – Team for data collection: collectively the team of at least 3 people should have knowledge of English and another official EU language and proven experience of 3 years in data collection techniques.

Organizace informačních a komunikačních kampaní pro “Brusel”. Za €90 milionů

Tendr: Poskytování služeb spojených s organizováním informačních a komunikačních kampaní

Zadavatel: Tendr vypisuje jménem několika dalších EU institucí a agentur Directorate-General for Communication Evropské komise, Brusel

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €90.000.000

Popis zakázky: Zúčastněné instituce a orgány Evropské unie chtějí pro realizaci informačních a komunikačních kampaní využít agentury specializované v oblastech komunikace a PR.

Pro účely této výzvy k podání nabídek je informační a komunikační kampaň definována jako plánovaná posloupnost vzájemně souvisejících komunikačních činností, které sdílejí společné téma a jsou zaměřené na stejnou cílovou skupinu a mají konkrétní časový rozvrh a vyhrazený rozpočet. Cílem je zajistit definované a měřitelné výsledky.

Objednávková služba může požádat poskytovatele služeb, aby provedl celou řadu kroků, které tvoří kampaň: (návrh, realizace, následná kontrola a hodnocení) nebo pouze jejich výběr.

Předmětem kampaně budou politiky, programy a činnosti Evropské unie, za které zodpovídají zúčastněné instituce a subjekty, se zvláštním důrazem na politické priority kampaně. Pokud jde o Evropskou komisi, bude se komunikace zaměřovat především na strategické priority oznámené v roce 2014.

Deadline pro odeslání nabídek: 2/7

OSCE bude opakovat tendr na nákup Event Registration System (Saas)

Zakázka: Software-as-a-Service (SaaS) Event Registration System

Zadavatel: Sekretariát Organization for Security and Co‐operation in Europe (OSCE), Vienna, Austria

OSCE vyhlašuje tento tendr už napodruhé, první z loňského listopadu bez uvedení důvodu zrušil (zřejmě se nikdo nepřihlásil).

Doba trvání kontraktu: max. 5 let

Deadline: 22/6

Key Functional Requirements – Essential functional requirements of the desired system are:

 1. Event Management: OSCE Event Registrars must be able to create and manage events and their participants. The system must be flexible and allow basic customisation of event titles, logos, descriptions, and additional information sections. The system must allow the upload, approval, and distribution of event and session specific documents by authorised users;
 2. User creation and management: OSCE and external users must be able to create their own ERS user accounts or have them created for them by Event Registrars or System Administrators. Event Participants will be able to enter their information once and subsequently register for any further event they wish to attend without being required to re-enter this information. The system must allow Event Registrars to set event-specific attributes for Participants, including marking Participants as VIPs, indicating their affiliation, placing them in groups, or tagging them as speakers, moderators or other roles;
 3. Event Registration: participants must be able to register for events using configurable, event specific forms that will gather all necessary participant data for that event. It will be possible to configure approval workflows for selected events;
 4. Reporting and Printing: The system must allow Event Registrars to create, export and print lists of participants for each event (Excel export is essential), print badges, and generate reports and statistics about events and their participants;
 5. Extensibility: The system must have the capability to be upgraded and extended with additional functionality/modules for handling more general event management functions, including Room Management, Task Management, Facility Management, Equipment Management, Catering etc.

Background: The OSCE Secretariat organises up to 500 conferences, workshops, and meetings per year, attended by approximately 10,000 participants. Most events take place in the Vienna Hofburg. CLS is responsible for organising the majority of events, although some are organised by other OSCE organisational units. In total there are approximately 30 event organisers in the OSCE Secretariat. At the current time CLS handles registration activities for all events, including those organised by other OSCE organisational units.  Currently there is no specialised IT system for the management of event registrations at the OSCE. Event attendees are managed manually using Microsoft Excel spreadsheets. Tracking all details and modifications in these spreadsheets is complex, time-consuming, and error-prone.

DMS pro projekty OSN v Makedonii. Lokální partner nutný

Zakázka: Design and development of the Information and Document Management System (EoI)

Zadavatel: United Nations Office for Project Services (UNOPS), for Rep. of Macedonia

Objective of this project is building an Information and Document Management System. The resulting system will provide for high level of automation regarding secure processing, storage and dissemination, task assignment and workflow management of information. It will also provide for dynamic creation of process workflows, together with pertinent archiving functionalities, and internal messaging. When implemented, approximately 500 users will use the system.

EOI musí obsahovat: brief presentation of the company including number of staff, turnover, years in business;

Základní podmínky:

* The leading supplier, supplier’s representative, member of the Joint venture/Consortium must have a local presence for development/implementation/support. The local leading supplier, supplier’s representative, member of the Joint venture/consortium must be present in the Macedonia for at least last 3 consecutive years and still active. This is proved by the copies of the company’s registration documents for each joint venture/consortium members.

* Reference for two successfully completed DMS projects with information dissemination (proposed solution with over 50 users) with budget over 50.000 EUR. Reference list with client name, responsible person and contact information;

* Reference of support/maintenance for the same;

* The company’s yearly turnover over last 3 years should be over 300.000 EUR yearly

* Copies of the valid ISO 9001 and ISO 27001 certificates

* The bidder must have at least 5 Macedonia based employees of which: o At least two local developers with experience of customization, development and implementation of the proposed solution with a minimum of 3 years’ experience, certified by the vendor and technology proposed.

* The bidder must also have a project manager and a business analyst coming from Macedonia or any of the eligible countries: o A Project Manager nominated by the bidder must have at least five (5) years relevant industry experience, at least the last three (3) of which must have included project management responsibility for staff over extended periods which involved supply, configuration, integration, implementation, operation and support of a DMS project (with over 50 users). The Project Manager must be fluent in English and Macedonian, both spoken and written. o At least one Business Analyst, expert in the field, with experience of implementation of a similar solution at a public institution. Must have at least three (3) years relevant experience in implementing DMS or similar system. Proof of local and eligible countries-based team shall include the CVs of the relevant experts with clearly shown the relevant experience.

Deadline pro EOI: 7/6 10:00

Evropská investiční banka hledá agenturu pro vymýšlení mediálních náborových kampaní a budování značky

Tendr: Mediální kampaně pro nábor zaměstnanců a budování značky zaměstnavatele, a služby poradenství a realizace pro budování značky Evropské investiční banky, přesah a alternativní strategie zajišťování kandidátských zdrojů

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky, celkový budget €4.000.000

Zakázka je rozdělena na dvě na sobě nezávislé, samostatné části (loty), tj. je možné se hlásit jen o jednu z nich nebo o obě najednou:

Položka č. 1 — Příprava mediálních kampaní pro nábor zaměstnanců a budování značky EIB (Media advertising for both recruitment and employer branding purposes). Budget €2.200.000.

Stručný popis: Od budoucího poskytovatele služeb, který musí být nezávislý na mediálních skupinách, se požaduje zajistit aktivní poradenství a následnou realizaci související s efektivní mediální strategií s cílem přilákat vysoce kvalitní a různé kandidáty pro specifická volná pracovní místa a širší cílové komunity talentů, a to včas, a průběžně propagovat EIB jako “oblíbeného zaměstnavatele” v cílových skupinách talentů.

Položka č. 2 — Služby poradenství a realizace pro budování značky EIB, přesah a alternativní strategie zajišťování kandidátských zdrojů (Advisory and implementation services for EIB employer branding, outreach and alternative candidate sourcing strategies). Budget €1.800.000.

Stručný popis: Od budoucího poskytovatele služeb se očekává, že zajistí, že EIB bude vědět o nejnovějších a nejúčinnějších technikách zajišťování kandidátských zdrojů, a že zajistí, že strategie zajišťování zdrojů banky bude v souladu s osvědčenými postupy na trhu, konkurenceschopná s ohledem na partnerské organizace a pozice v EIB podle cílových trhů, zatímco bude nadále sledovat obchodní priority a cíle v oblasti rozmanitosti banky.

Deadline pro odeslání nabídek: 29/6

Rada Evropy potřebuje nahradit zastaralou IT aplikaci na registraci nových léků

Tendr: IT aplikace  (design, development and deployment)

Zadavatel: Rada Evropy (Council of Europe) – European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare

Tendr bude mít 4 fáze:

Stage 1: The Contracting Authority shall draw up a provisional shortlist of minimum two candidates whose bids best respond to the eligibility and award criteria. These candidates shall be invited to take part in the dialogue and discuss all aspects of the contract in order to define the means required to best meet their needs.

Stage 2: Dialogue:  All the aspects of the bid of the candidate shall be discussed during the hearings (scheduled approximately within the first two weeks of September 2018. Additional meetings may be scheduled before the end of 2018).

Stage 3: Submission of final bids by candidates.

Stage 4: Selection of the successful candidate

Background: Before placing a medicinal product on the market, pharmaceutical companies have to obtain a marketing authorisation (MA) from the respective national or European licensing authority. A Certificate of Suitability to the monographs of the European Pharmacopoeia (CEP) granted by the EDQM (a Directorate of the Council of Europe) replaces the relevant parts demonstrating the quality of substances for pharmaceutical use of the marketing authorisation application (MAA) and simplifies the procedure for authorities and industry. It certifies that the respective substance complies with the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and that the Ph. Eur. monograph is able to adequately control it (and therefore that the legal requirements are met).

In order to obtain a certificate of suitability (CEP), a substance manufacturer has to submit a dossier, describing how the substance is manufactured and controlled, to the Certification of Substances Department (DCEP) of the EDQM. The DCEP is responsible for the assessment of these files and their lifecycle management.

 The CEP certifies that by applying the relevant monographs of the Ph. Eur., if necessary with an annex appended to the certificate, it is possible to check whether or not the quality of the substance is suitable for use in medicinal products. In other words, it ensures that all possible impurities and contamination from this particular route of manufacture (including source materials) can be fully controlled by the requirements of the monographs.

 In parallel, the DCEP has established a risk-based inspection programme for drug substance manufacturers, to check compliance with the file submitted to EDQM and Good manufacturing practices (GMP).

 To perform the activities related to these processes, the DCEP uses currently an IT application called KEOS, object-oriented application specifically developed for DCEP, running on 4D RDBMS. The DCEP needs to replace this IT application, which has been used since 2007, the aim being to:  manage the daily activities of approx. 45 users within DCEP, in a single IT application or a combination of applications interfacing automatically in a transparent manner for the users  optimise the existing processes and minimise the activities and tasks performed manually and/or using paper documents  have a secure, robust and reliable tool dealing with highly confidential data  have a better integration of the IT application in the EDQM IT environment to avoid entering the same information in different systems and to make the exchange of information/data easier

 have a robust and reliable process for generating documents and communicating easily with applicants.

The IT application should meet the following objectives to perform and follow the majority of the tasks related to the DCEP activities, such as:  recording and managing applications for CEP and their lifecycle   supporting the activities related to the assessment of the dossiers in collaboration with external assessors (allocation of files and collaborative preparation of documents)  establishing and managing information on manufacturing sites and their lifecycle  establishing and managing the inspection programme and its lifecycle  supporting the activities related to the EDQM inspections in collaboration with external inspectors (allocation of inspections and collaborative preparation of documents)  communicating with the applicants for all activities  communicating with authorities (assessors and inspectors, and other stakeholders)  taking actions on the CEPs in case of failures (e.g. suspensions, withdrawals) and communicating with the authorities concerned.

Deadline 31/5

Analytická platforma pro Interpol

Tendr: Analytical Platform

Zadavatel: Interpol, Lyon Francie

Interpol se rozhodl nahradit zastaralý “papírový” systém výměny a sběru informací novou analytickou platformou, která dokáže zpracovat a archivovat informace z nejrůznějších zdrojů/nosičů.

Po prostudování nabídek sestaví shortlist a úspěšné kandidáty vyzve k vytvoření a prezentaci Proof of Concept (a dokonce jim ho zaplatí: The Bidders will receive compensation for developing this POC. The same amount shall be paid to each shortlisted Bidder.) Pak si vybere vítěze.

Budget: Pilotní fáze (Minimum Viable Platform – k dokončení v prosinci 2019) má rozpočet €3.000.000. Na fáze další to bude pravděpodobně mnohem víc.

Výstavní stánky pro konferenci IAEA do Vídně

Tendr: Dodávka sedmi výstavních stánků

Zadavatel: The International Atomic Energy Agency (IAEA), Vídeň

IAEA potřebuje pro svoji 62. Všeobecnou konferenci (Vídeň, 17. až 21. září 2018) sedm výstavních stánků plus nějaký ten nábytek. Vybavení zůstane agentuře, budou ho dále používat. Dodávka do Vídně by měla proběhnout 7/9 v 10.00.

Technical Requirement – The Contractor shall provide maximum of seven (7) exhibition booths with the following characteristics:

2.2.1. Open or corner booth size 3 meters x 2 meters x 2,5 meters;

2.2.2. 6 x 2 meters blue carpet;

2.2.3. Minimum 2 spot lights;

2.2.4. Integrated TV monitor with a minimum of 39” (99cm); and

2.2.5. Digital print on front side (3 meters x 2.5 meters) and (2 meters x 2,5 meters) and part of visible back side (2 meters x 2,5 meters).

A navíc (Optional Requirement) – The Contractor shall provide the following flexible furniture for each booth:

2.3.1. One standing table

2.3.2. Two brochure stands

2.3.3. Two high chairs

Deadline pro doručení nabídky: 30/5 – 17:00

Všichni výrobci oblečení už mají vyděláno nebo je ještě někdo ochotný pracovat? 😊 Měl bych tu pár zajímavých tendrů…

Ano, mám tu několik volných tendrů na oblečení, nejrůznější druhy a množství. Takže:

1) EU agentura Frontex (sídlí ve Varšavě) hledá dodavatele obleků pro členy své bezpečnostní služby a řidiče pro management. Jde o menší věc, do €135.000. Nejprve je třeba “projevit zájem”, deadline 31/5. Jde o neveřejný tendr, dá se očekávat nízká účast.

2) Centrála NATO v Bruselu nakupuje “tactical clothing” (v podstatě jde o kvalitní nepromokavé a dobře prodyšné sportovní oblečení – viz seznam níže)  pro členy své Office of Security. Deadline pro odevzdání nabídky včetně vzorků je 5/6, ale je možné požádat o jeho oddálení. Poptávají: Parka, Tactical mid-season jacket, Tactical pants for men, Tactical pants for women , Long sleeve polos for men, Long sleeve polos for women, Short sleeve polos for men, Short sleeve polos for women.

3) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) Vídeň hledá dodavatele oblečení pro experty své speciální mise na Ukrajině. Půjde o desítky až stovky kusů winter jackets (vel. S až XXXL) a fleece jackets (S až XXXL). Deadline pro nabídky 4/6.

NATO Support and Procurement Agency nakupuje sportovní oblečení pro vojenský personal Afghánské národní armády. Jde o sportovní sweat shirts (100.000), dresy na volejbal (trenýrky + triko, 100.000), dres na kriket (sportovní dlouhé kalhoty + triko s dlouhým rukávem, 100.000 kusů), sportovní boty (100.000 kusů). Deadline až 28/9