New Data Center for WIPO Organization based in Geneva

Tender: Data Center and Application Platform Hosting Services

Contracting Authority: World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, Switzerland

Deadline for the EOI: 25/1

Details: In response to WIPOs needs of implementing the Resilient and Secure Program, the Organization has the intention the enter into a Contract with the most suitable vendor capable of covering:

Service 1: Data Center Service

Service 2: Application Platform Hosting Service.

Service 3: Desktop Management & Support Service (Optional)

The respondents must be able to provide Service 1 and/or Service 2, while the Service 3 is optional for the tender stage at WIPO’s sole discretion. Prior to the tender stage, WIPO is seeking an Expression of Interest (EOI) from appropriate vendors in the above mentioned areas; and to prequalify those who have expertise and experience in providing the relevant services.

NATO potřebuje nový Travel Management System

Zakázka: Travel Management System

Zadavatel: Centrála NATO, Brusel

Fáze: Request for Information (RFI)

Deadline pro zaslání potřebných informací/projevení zájmu: 24/1/2018

The purpose of this RFI is to understand to what extent commercially available Travel Management System (TMS) are suited to support NATO Headquarters’ Travel processes and to collect information about potential service providers and their current and future resources and capabilities.

Details: “Travel Management System” or “TMS”: represents the set of computer programs, processes, databases, interfaces, and technical infrastructure, which is made available to the Organization in order to support the Organization’s Travel operations

Vyžadované kompetence/služby:

a.)          Supply & Implementation of a TMS with an integrated Expense and Online-Booking tool

b.)          (Key) User training

c.)           Supply of yearly licenses for the TMS

d.)          Maintenance and support services for the TMS (yearly)

e.)          Supply of IT Consulting services regarding the implementation of change orders to the TMS after go-live.

f.)           Booking of Travels through the Supplier’s Online Booking tool (Air, Rail,  Hotel, Bundle etc.) in collaboration with the Organization’s Travel Management Company (TMC)

OSCE plánuje do Vídně nákup Event Registration System (Saas)

Zakázka: Software-as-a-Service (SaaS) Event Registration System

Zadavatel: Sekretariát Organization for Security and Co‐operation in Europe (OSCE), Vienna, Austria

Fáze: Request for Information (RFI)

Deadline pro projevení zájmu a poskytnutí požadovaných informací: 9/2/2018

Doba trvání kontraktu: max. 5 let

Proces RFI: Vendors are requested to provide the following information as part of their RFI response:

 1. General company and product information;
 2. A statement (maximum 2 pages), attesting that the Vendor has the capabilities, qualifications, and financial and human resources to perform the services listed under the chapter Summary of Desired System;
 3. Access to a demonstration version of the product hosted by the Vendor;
 4. A description of the delivery model/pricing mechanism for the Vendor’s product (e.g., subscription based, perpetual license, cost per super user, cost per event participant, etc.);
 5. Reference information for projects of a similar size and nature carried out for other customers.

The objective of the competitive tender expected to follow this RFI is to enter into a contract with a Software-as-a-Service (SaaS) provider for the provision of a hosted and managed Event Registration System (ERS) service.

Key Functional Requirements – Essential functional requirements of the desired system are:

 1. Event Management: OSCE Event Registrars must be able to create and manage events and their participants. The system must be flexible and allow basic customisation of event titles, logos, descriptions, and additional information sections. The system must allow the upload, approval, and distribution of event and session specific documents by authorised users;
 2. User creation and management: OSCE and external users must be able to create their own ERS user accounts or have them created for them by Event Registrars or System Administrators. Event Participants will be able to enter their information once and subsequently register for any further event they wish to attend without being required to re-enter this information. The system must allow Event Registrars to set event-specific attributes for Participants, including marking Participants as VIPs, indicating their affiliation, placing them in groups, or tagging them as speakers, moderators or other roles;
 3. Event Registration: participants must be able to register for events using configurable, event specific forms that will gather all necessary participant data for that event. It will be possible to configure approval workflows for selected events;
 4. Reporting and Printing: The system must allow Event Registrars to create, export and print lists of participants for each event (Excel export is essential), print badges, and generate reports and statistics about events and their participants;
 5. Extensibility: The system must have the capability to be upgraded and extended with additional functionality/modules for handling more general event management functions, including Room Management, Task Management, Facility Management, Equipment Management, Catering etc.

Background: The OSCE Secretariat organises up to 500 conferences, workshops, and meetings per year, attended by approximately 10,000 participants. Most events take place in the Vienna Hofburg. CLS is responsible for organising the majority of events, although some are organised by other OSCE organisational units. In total there are approximately 30 event organisers in the OSCE Secretariat. At the current time CLS handles registration activities for all events, including those organised by other OSCE organisational units.  Currently there is no specialised IT system for the management of event registrations at the OSCE. Event attendees are managed manually using Microsoft Excel spreadsheets. Tracking all details and modifications in these spreadsheets is complex, time-consuming, and error-prone.

Evropská Innovative Medicines Initiative plánuje kampaň ke svému desátému výročí

Zakázka: Kampaň k desátému výročí evropské Iniciativy pro inovativní léky

Zadavatel: Společný podnik Innovative Medicines Initiative, Brusel

Popis zakázky: Společný podnik EU „The Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking“ (IMI) slaví v roce 2018 své 10. výročí. Při této příležitosti chce spustit komunikační kampaň s cílem oslavit a zvýšit povědomí o svých úspěších a výsledcích. Kampaň začne 30. dubna. Hlavním cílem bude zvýšit viditelnost výsledků IMI v širším okruhu zainteresovaných stran (akademici v oblasti zdraví a medicíny, malé a střední podniky v biotechnickém sektoru, farmaceutický průmysl a zdravotnický personál) se speciálním zaměřením na občany, pacienty a politické činitele. Používaný jazyk měl obsahovat jednoduchá, krátká a jasná slova, aby podával zprávy srozumitelné pro obecné publikum. Hlavním jazykem kampaně bude angličtina. Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít smlouvu na poskytování služeb mezi IMI a hospodářským subjektem za účelem vytvoření kampaně, včetně zhotovení vizuálních a audiovizuálních materiálů.

Background: The IMI was launched in 2008 as a public-private partnership between the European Union and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. We are working to improve health by speeding up the development of, and patient access to, the next generation of medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. We do this by facilitating collaboration between the key players involved in healthcare research, including universities, pharmaceutical companies, other companies active in healthcare research, small and medium-sized enterprises, patient organisations, and medicines regulators. This approach has proven highly successful, and IMI projects are delivering exciting results that are helping to advance the development of urgently-needed new treatments in diverse areas (www.imi.europa.eu/projects-results/success-stories-projects).

Budget €250.000

Deadline 26/1

WAN síť pro Evropský patentový úřad: Munich, Rijswijk, Berlin, Vienna, Brussels

Tendr: Poskytnutí služeb rozsáhlé počítačové sítě (WAN) v kancelářích Evropského patentového úřadu

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich, Germany

Harmonogram: The circuits will be ordered from contract start and are to be delivered for testing by 1.5.2018. Operational use is foreseen to start on 1.6.2018. Duration of contract is 3 years from the start of operational use.

EPO operuje v těchto pěti místech: Munich, The Hague/Rijswijk, Berlin, Vienna, Brussels

Zakázka bude rozdělena na 2 samosatné části:

Lot 1: Provision of WAN circuits between Rijswijk Main and Munich Isar buildings and the sub-offices in Berlin, Vienna and Brussels. (Carrier A)

Lot 2: Provision of WAN circuits between Rijswijk Shell and Munich BT7 buildings and the sub-offices in Berlin, Vienna and Brussels. (Carrier B)

Hodnocení: kvalita 40%, cena 60%

Deadline pro doručení nabídek: 6. února 2018

Evropská centrální banka potřebuje zvýšit výkonnost a fungování svých týmů

Zakázka: Poskytnutí služeb odborné přípravy týmů

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main, Německo

Rámcová smlouva na 3+1 rok

Stručný popis: ECB na základě tohoto výběrového řízení hledá skupinu poskytovatelů služeb, kteří budou s to zajistit činnosti odborné přípravy týmů zaměřené na výkonnost týmů, týmové akce a vzdálené týmy. Odhaduje se, že každý rok se uskuteční přibližně 160 týmových školení (včetně přibližně 40 zasedání společných kontrolních týmů), ale tento počet se může ještě měnit v závislosti na potřebách.

Zakázka je rozdělena na tři nezávislé části:

Část č. 1: Budování týmu spočívající ve zlepšování fungování týmu, zlepšování týmových vztahů, rozvíjení agility a efektivity týmu a/nebo podpoře řízení změn

Hlavní místo dodání nebo plnění: Prostory ECB ve Frankfurtu nad Mohanem a v případě potřeby náhradní prostory ve Frankfurtu nad Mohanem, v Německu nebo v Evropě, např. externí školicí zařízení, podle dohody v případě každé obchodní oblasti.

Popis zakázky: Navržení a realizace programů odborné přípravy týmů (obsah, struktura, pedagogické metody a nástroje) týkajících se následující témat:

 1. zlepšování fungování týmu: zlepšení a maximální využití výhod fungování týmů, posouzení hnacích prvků týmů;
 2. posilování vztahů v rámci týmů: posilování interakce, rozvíjení povědomí o rozmanitosti a kulturách;

III. rozvíjení agility a výkonnosti týmů: prozkoumávání manažerských přístupů a postupů a maximalizace užitků týmů;

 1. prosazování změnového řízení: optimalizace organizačních a lidských zdrojů, změn nebo transformačních projektů (např. přeměn, restrukturalizací atd.).

Část č. 2: Týmové akce zaměřené na posilování týmového ducha a/nebo podporu podnikového občanství

Hlavní místo dodání nebo plnění: Prostory ECB ve Frankfurtu nad Mohanem a v případě potřeby náhradní prostory ve Frankfurtu nad Mohanem, v Německu nebo v Evropě, např. externí školicí zařízení, podle dohody v případě každé obchodní oblasti.

Popis zakázky: Navržení a realizace programů odborné přípravy týmů (obsah, struktura, pedagogické metody a nástroje) týkajících se následující témat:

 1. posilování týmového ducha: prostřednictvím kulturních, uměleckých a sportovních vnitřních i venkovních školení/workshopů;
 2. propagace firemního občanství: prostřednictvím ekologických a sociálních školení/workshopů.

Část č. 3: Budování týmu v případě společných kontrolních týmů (JST)

Místo plnění: prostory ECB, prostory příslušných pořádajících vnitrostátních orgánů (NCA), prostory pořádajících národních centrálních bank (NCB) nebo vhodné prostory mimo pracoviště v rámci Evropy.

Popis zakázky: Navržení a realizace programu odborné přípravy týmů (obsah, struktura, pedagogické metody a nástroje) týkajícího se následující témat: cíle týmu, role a dynamika, týmový duch, kulturní rozdíly a specifické cíle týmu v průběhu jednotlivých fází budování týmu.

Deadline pro podání nabídky: 8/1/2018

Monitoring a analýza českých médií pro europarlament

Zakázka: Služby monitorování a analýzy medií pro Českou republiku

Zadavatel: European Parliament Information Office in the Czech Republic

Kontrakt na 4 roky / budget €150.000

Stručný popis: Evropský parlament spouští toto řízení na zadání rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), audiovizuálních médií (rozhlas, TV) a hlavních on-line (internetových) médií. Tato zakázka může být obnovena až na maximálně 4 roky. Účelem této zakázky je poskytnutí včasného a aktualizovaného přehledu denních informací formou přehledu tisku, který vystihne způsob, jakým se pojednává o tématech souvisejících s Evropským parlamentem a Evropskou unií ve sdělovacích prostředcích. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu si zajistit nejlepší možné poznatky v oblasti mediálního pokrytí v celé EU v případě témat souvisejících s Evropskou unií, Evropským parlamentem a činnostmi předsedy a poslanců Evropského parlamentu. V konečném důsledku analýza médií napomůže Evropskému parlamentu lépe informovat občany a konkrétní cílová publika Evropské unie o politikách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle EP částečně spoléhá na externí odborné kapacity a pomoc.

Deadline 26/1.

Kdo by chtěl vyhrát – jsem k dispozici, pomůžu s přípravou nabídky: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473 116804