Vývoj aplikací a jejich údržba pro agenturu EIOPA z Frankfurtu

Zakázka: Vývoj aplikací, údržba a servisní infolinka pro EU agenturu z Frankfurtu

Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt am Main

Kontrakt na 48 měsíců

Rozdělen na 2 na sobě nezávislé části – tj. je možné se hlásit jen do jedné z nich – nebo do obou:

Část č.1: Poskytování služeb rozvoje a údržby informačních systémů

Část č.2: Poskytování služeb v případě servisní infolinky a technické podpory (Poskytnutí účinné služby help desk a technické podpory na principu jediného kontaktního bodu vycházejícího z ITIL, činností „ad hoc“ a správa aktualizací)

Deadline 22/9

Výzkumné středisko EU v Itálii potřebuje natěrače. Na 4 roky za €2.6 milionu

Zakázka: Natěračské práce ve Společném výzkumném středisku, pracoviště Ispra

Zadavatel: Evropská komise, Společné vázkumné středisko – Joint Research Centre (JRC), Ispra – Itálie

Kontrakt na 48 měsíců / budget €2.600.000

Nabídku je možné podat i v češtině

Popis: Natěračské, renovační práce a dokončovací práce v případě tradičních povrchů stěn, kovových povrchů a povrchů z jiných materiálů v případě budov, zařízení a předmětů, které lze blíže zatřídit podle následujících typů: výmalba a ošetření vnějších a vnitřních povrchů stěn; přestavba a renovace fasád budov a betonových povrchů; montáž a opravy tepelné izolace na fasádách a střechách (zateplování); montáž tepelně akustické izolace ve vnitřních prostorách; položení a opravy pryskyřicových podlah; lakování a ošetření povrchů montážních dílů a kovových konstrukcí; speciální práce (utěsnění nádrží, kontejnerů atd.); silniční značení.

Deadline: 25/9

Odborná a IT podpora při provozování testovacích center pro výběr eurobyrokratů

Zakázka: Podpora při provozování hodnotících center a zajišťování zkušebního obsahu v případě výběrových řízení na pozice zaměstnanců EU

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Human Resources and Security, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců

Stručný popis: Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) je meziinstitucionální úřad odpovědný za pořádání otevřených výběrových řízení a dalších řízení pro výběr pracovníků jménem všech orgánů, institucí a agentur Evropské unie (I/B/A). EPSO hodlá uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bude podpora pro provozování hodnotících center v rámci závěrečné fáze výběrových řízení na pozice stálých úředníků I/B/A EU. Požadované služby jsou rozděleny do 3 pracovních souborů:

— pracovní soubor č. 1: zkušební materiál: 1) pracovní soubor č. 1A – vypracování nových zkušebních materiálů (a jejich obměn) a doprovodné dokumentace (známkovací tabulky, příručky, pokyny atd.) a podpora (účast na ověřovacích schůzích výběrových výborů); 2) pracovní soubor č. 1B – adaptace stávajících testů,

— pracovní soubor č. 2: zaškolení členů výběrových komisí a zaměstnanců EPSO,

— pracovní soubor č. 3: poskytnutí nástrojů, podpory a služeb IT ve vazbě na informatické nástroje využívané EPSO.

Deadline 21/9

Rada EU hledá dodavatele drobného IT vybavení

Zakázka: Drobné vybavení IT – výzva k vyjádření zájmu

Zadavatel: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit,

Vybraní zájemci budou až do srpna 2021 poskytovat Radě EU drobné IT vybavení, budou dostávat výzvy k podání nabídky na jednotlivé objednávky, kde jediným kritériem bude cena dodávka + doprava.

Půjde o dodávky drobného vybavení IT jako například: * Počítače * Zařízení související s počítači * Archivovací a čtecí zařízení * Počítačové paměťové jednotky * Zařízení pro čtení/vypalování DVD * Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD * Média pro ukládání dat * DVD * Paměťová archivační média * Různé počítačové vybavení * Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače * Součásti počítačů * Síťová rozhraní * Vstupní kanály počítače * Karty pro síťová rozhraní * Adaptéry * Převodníky energie * Vypínače * Síťová zařízení * Síťová kabeláž * Síťové komponenty * Síťové rozbočovače * Kabelové spojky

Kritéria: Zájemce musí být právně a regulačně způsobilý vykonávat odbornou činnost potřebnou pro provedení zakázky, prokázat minimální obrat ve výši 65 000 EUR za každý z posledních 3 finančních roků a předložit 3 reference na zakázky o minimální hodnotě 30 000 EUR, které stále ještě probíhají nebo které byly dokončeny během posledních 3 let.

Deadline pro projevení zájmu: 2/5/2021

Obchodní konzultační platforma pro Radu Evropy

Zakázka: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Zadavatel: Rada Evropy (Conseil de l’Europe), Štrasburk

Budget nespecifikován

Stručný popis: Zadavatel chce získat řešení pro procurement a přidružené služby, které zahrnují všechny fáze nákupu, od identifikace potřeb a plánování nákupů až po správu faktur včetně poskytování obchodní konzultační platformy.

Deadline: 27/9

Pracovní stoly pro home working. Zhruba 140 ročně.

Zakázka: Dodávky pracovních stolů pro home working

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich

Předpokládaný termín zahájení dodávek: Q1 2018. Kontrakt může trvat maximálně 5 let.

Budget nespecifikován.

Místa dodávek: * Munich, Germany * Rijswijk, Netherlands * Berlin, Germany * Vienna, Austria

Deadline pro (povinné) projevení zájmu: 29/8 – 12:00

Deadline pro doručení nabídky: 13/10

Podmínky – Exclusion criteria:

Minimálně 3 reference podobného charakteru a rozsahu

Minimální roční obrat alespoň 2x větší než roční hodnota zakázky

Assessment criteria:

Technical criteria (60% in total)

Quality, stability and ergonomics: * Safety (knock-out criterion) * Environmental criteria (knock-out criteria): compliance with applicable regulations, environment-friendly production, take-back guarantee from manufacturer * Look: no lateral supports (knock-out criterion), high-quality design

Price (40%)

ICT hardware pro EU agenturu z Malty, €320 tisíc

Zakázka: Zajištění dodávek v oblasti informačních a komunikačních technologií pro agenturu EU se sídlem na Maltě

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €320.000

Agentura EASO má v úmyslu uzavřít samostatnou rámcovou smlouvu týkající se zajištění následujících dodávek v oblasti informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb na Maltě:

  1. a) pořízení dodávek v oblasti IKT a souvisejícího softwaru;
  2. b) standardní doručení pořízených dodávek v oblasti IKT;
  3. c) spěšné dodání pořízených dodávek v oblasti IKT;
  4. d) dostupnost podpory řízení zakázky v anglickém jazyce po 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Deadline 22/9