Vývoj Project Management Methodology platform pro Radu Evropy

Zakázka: Vývoj Project Management Methodology platform

Zadavatel: Rada Evropy (Conseil de l’Europe), Strasbourg

Doba trvání kontraktu: 36 měsíců

Budget nespecifikován

Popis: Call for tenders for a framework development contract for the Project Management Methodology platform and related integrated components of the Council of Europe.

Deadline: 29/9

Zpracování dat a jejich kontrola pro Evropský investiční fond

Zakázka: Externí zajištění zpracování dat pro kapitálové činnosti Evropského investičního fondu

Zadavatel: Evropský investiční fond (EIF), Luxembourg

Kontrakt na 48 měsíců/ budget €8.500.000

Stručný popis: Cílem výzvy je zadání čtyřleté zakázky na služby (s možným prodloužením až na maximálně 3 roky) poskytovateli služeb, který bude schopen provádět úkoly týkající se zpracování dat souvisejících s kapitálovými činnostmi EIF (provádění základního vstupu a kontrol údajů získaných od správců fondů).

Poskytovatel služeb by měl být registrován v členském státě EU. Jelikož služby nebudou plněny v kancelářích EIF, fond poskytne vzdálený přístup k IT systému.

Deadline 15/9

Pomozte Bruselu vybrat “nejchytřejší” město EU pro turisty

Zakázka: Organizace volby „Evropského hlavního města inteligentního cestovního ruchu“

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels

Kontrakt na 30 měsíců

Budget: €2.500.000

Předmětem zakázky je volba evropských hlavních měst inteligentního cestovního ruchu a udělení několika evropských cen za cestovní ruch za roky 2019 a 2020. Evropská komise hodlá vybrat dodavatele, který jí bude nápomocen při volbě dvou evropských hlavních měst cestovního ruchu a udělí čtyři evropské ceny v oblasti cestovního ruchu v každém z dvou volebních cyklů. V souladu s obecnými cíli se předpokládá, že se této iniciativě a oceněným destinacím dostane celounijního zviditelnění a že budou těžit z cílených propagačních a informačních aktivit. V této souvislosti bude zhotovitel vyzván, aby:

* navrhl a provedl celounijní výběrové řízení,

* postaral se o aspekty související s prací odborného panelu a evropské poroty,

* uspořádal slavnostní předávání cen,

* připravil a uplatnil komunikační strategii, včetně informačních a propagačních činností.

Deadline pro odeslání nabídek: 27/9

Modelování a analýza energetického systému EU: nabídněte řešení

Zakázka: Energetický systém EU: modelování, sběr údajů a studie

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Energy, Brussels

Doba trvání: 38 měsíců

Budget: €2.000.000

Stručný popis: Zadavatel potřebuje zlepšit/podpořit  systém modelování v oblasti energetiky EU, které lze využít ke zkoumání různých scénářů, které jsou relevantní pro integrovaný energetický systém EU. Hlavní aspekty, které budou zkoumány, jsou dopady rostoucího podílu různých obnovitelných zdrojů energie, potenciál zvýšení propojení mezi členskými státy a mezi energetickými sítěmi a potenciál akumulace energie. Model by měl umožňovat posouzení účinků na úrovni EU, ale i na regionálních úrovních, s tím, že by měl být schopen simulovat změny na úrovni dní a ročních období.

Deadline pro odeslání nabídek: 29/9