NATO koupí pro své nové sídlo v Bruselu drtičky a skartovačky

Centrála Severoatlantické aliance se bude zanedlouho stěhovat do “nového”… a pro své nové prostory hodlá, mimo jiné, nakoupit i větší množství skartovaček a drtiček papíru. Tendr je vypsán pro 4 typu strojů: od menší pro “osobní” potřebu jednotlivých úředníků až po největší pro potřeby celých oddělení a odborů ústředí. Hlásit se mohou dodavatelé z členských zemí NATO.

How to drive a bike in Brussels? Eurocrats need theoretical and practical training

The European Commission prepares a call for tenders for “theoretical and practical trainings for using a bicycle as a transport mean in the city and organisation of guided bicycle tours in Brussels city and surroundings“. Commission offers €40.000 for the period of next 4 years. Competition will start next week. Info on horejsi.tomas@gmail.com

Softwarový systém správy překladů pro dvě bruselské instituce

Výbor regionů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor hledají dodavatele softwaru na správu překladů.

Cílem je nahradit momentálně používaný systém řízení pracovních toků, který zastaral, a zároveň doplnit nové funkce a prvky, které se staly nutnými. Výzva k podání nabídek se týká poskytnutí softwarového systému řízení překladů a jeho instalaci, konfiguraci a uživatelské přizpůsobení, zajištění veškeré nezbytné dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb včetně údržby systému a podpory po dobu trvání zakázky, poradenství (včetně dalšího uživatelského přizpůsobení) a zaškolení v případě nezbytných profilů (systémoví administrátoři, interní školitelé a podpůrný personál).

Kontrakt na 10 let.

Hodnota bez DPH €250.000.

Deadline pro odeslání nabídky 16/11.

Správa databázových serverů na Sybase, MS SQL a MySQL pro EU agenturu ze Soluně

Zakázka: Správa databáze služeb informačních a komunikačních technologií

Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Soluň

Stručný popis: Půjde o poskytování služeb týkajících se správy databázových serverů Cedefopu (Sybase a MS SQL a MySQL) za účelem zajištění jejich hladkého chodu a bezpečnosti údajů. To zahrnuje poskytování služeb pravidelné měsíční údržby a jednorázové úkoly (instalace databázových serverů, migrace, poradenství atd.), které budou poskytnuty ve formě člověkohodin.

Zadavatel požaduje tyto služby:

  1. Pravidelná správa databáze: zajištění správného provozu databáze Cedefopu provedením všech nezbytných činností a zásahů; monitorování prostoru využívaného databázemi a používání paměti; sledování výkonnosti a v případě potřeby poradenství pro vývojové pracovníky; provádění správy událostí a poplachů; plán zálohování a postupů obnovy; aplikace oprav dle potřeby; vytvoření a uplatnění plánů údržby; poskytnout Cedefopu statistiku týkající se používání databáze; poskytnutí pomoci Cedefopu při plánování kapacity; vypracování dokumentace a její aktualizace podle potřeby.

Poskytovatel služeb musí zabezpečit bezproblémové fungování databázových serverů s minimální dobou odstávky a bez ztráty dat v důsledku špatné správy databáze. Poskytovatel služeb bude odpovědný za poskytnutí poradenství ohledně technických požadavků k dosažení tohoto cíle a musí spolupracovat s personálem IKT Cedefopu v záležitostech hardwaru, provozního systému či sítě.

  1. Jednorázové úkoly: instalace databázových serverů; tvorba/archivace databází; aktualizace; migrace; audity; poradenství v oblasti záležitostí databáze (konfigurace, kódování Unicode, výkonnost, pomoc pro vývojové pracovníky v záležitostech výkonnosti a úkoly řešení problémů).
  2. Dostupnost databáze: požadavky na dostupnost a odolnost databáze v závislosti na kategorii databázových serverů (pouze v rozsahu, který může poskytovatel služeb kontrolovat, tj. s výjimkou záležitostí hardwaru, operačních systémů a sítí). Existují 3 kategorie databázových serverů: kritické, výrobní, vývojové/testovací.

Budget €140.000/na 4 roky

Deadline pro odeslání nabídky: 16/11

PS: Pokud si budete platit můj monitoring, můžete za své peníze dostat hned v úvodu podobný  PODKLAD k rozhodování, jestli do tendru jí nebo ne.

Monitorování a analýzy médií pro společný podnik EU Fusion for Energy

Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“), Barcelona

Popis zakázky: Společný podnik Fusion for Energy poptává služby odborné podpory v oblasti monitorování a analýzy médií, díky kterým budou organizaci poskytovány příslušné mediální články a sesbírané zmínky s kvantitativní a kvalitativním analýzou. Nashromážděné informace budou sloužit jako základ pro komunikační činnosti a umožní společnému podniku Fusion for Energy mít přehled o zpravodajském panoramatu a diskusi ve veřejném prostoru.

Cíle této zakázky jsou dvojí: 1) monitorování médií: hlavním cílem této služby bude poskytování pravidelného a vyčerpávajícího monitorování médií o společném podniku Fusion for Energy a dalších souvisejících řešených tématech. V rámci této služby musí být zajištěno mentorování obecných a odborných médií (tisk a online publikace) a sociálních médií. Příslušné články a informace musí být k dispozici každý den; 2) analýza médií: společný podnik Fusion for Energy poptává kvantitativní a kvalitativní analýzu obsahu obecných, odborných médií (tisk a online publikace) a sociálních médií za účelem měření a vyhodnocování výsledků.

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Budget €200.000

Deadline 24/11

Kdo tady „umí“ Maltu? Jsou potřeba jednací sály, tlumočnická technika a přepravní služby…

Evropský hospodářský a sociální výbor bude v příštím roce potřebovat partnery pro nejrůznější akce na Maltě. Tady je předběžný seznam:

Rental of meeting rooms for meetings and conferences to be organized on Malta in 2017 (max €60.000)

Rental of interpretation, conference and related technical equipment for meetings and conferences to be organised on Malta in 2017 (max €60.000)

Rental of transport services for meetings and conferences to be organized on Malta in 2017 (max €60.000)

Měření a analýza veřejného mínění pro Evropskou komisi a Evropský parlament

Evropská komise (EK), Directorate-General for Communication + Evropský parlament (EP)

Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €12.000.000

Popis zakázky: Cílem je umožnit EK a EP, aby byly schopny vyzvat dodavatele, který se specializuje na měření a analýzu veřejného mínění a který bude schopen provést a koordinovat kvalitativní průzkumy a další služby v souvislosti s veřejným míněním zahrnujícím širokou veřejnost nebo vybrané společenské skupiny ve 41 zemích a územích, na které se vztahuje tato zakázka. Zhotovitel musí být schopen poskytovat všechny služby, které jsou popsány ve specifikacích, a koordinovat různé druhy studií ve specifikovaných zemích nebo územích.

Deadline 23/11

Europarlament vypsal tendry na tři studie o své roli a kultuře. €50 tisíc za kus

Pro znalce historie a role Evropského parlamentu: blíží se volby a europarlament by měl rád v zásobě nějaké přesvědčivé argumenty pro média a voliče, že má smysl. Vypsal tendry na tři studie, na všechny bude 10 měsíců a €50.000. Tady jsou titulky:

1) Study on the character, composition and culture of the directly-elected Parliament, 1979-1989.

2) Study on the Parliament’s role in the institutional and constitutional development of the European Union, 1979-1989.

3) Study on the Parliament’s role in the completion of the European single market,1979-1989.

 

Agentura EIGE z Vilniusu hledá dodavatele systému pro zálohování dat

Evropská agentury EIGE (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Vilnius) vypíše nízkorozpočtový tendr (max. €60.000) na dodávku, instalaci a konfiguraci dlouhodobého archivačního systému pro zálohování dat (“delivery, installation, configuration storage system for backups). Zájem je třeba projevit do 14. října. Vybraní uchazeči pak dostanou – zhruba do měsíce – zadávací dokumentaci. Deadline odhaduji na konec listopadu.