Služby v oblasti bezpečnosti internetu pro Evropskou centrální banku

Zakázka: Internet Security Services

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Stručný popis: ECB vypisuje nabídkové řízení na své služby v oblasti bezpečnosti internetu a poptává nabídky od vhodných zkušených a na trhu etablovaných subjektů s cílem zajistit nepřetržité poskytování služeb ochrany činností ECB na internetu. Zakázka se týká poskytování dvou služeb v samostatných položkách: * síť zabezpečení obsahu sestávající z firewallu pro webové aplikace a mechanismu poskytování (položka č. 1), * služba bezpečnosti e-mailů sestávající z anti-malwarového a anti-spamového řešení (položka č. 2).

Poskytování služeb bude zahrnovat také související správní řešení, jakož i podporu a služby údržby. Nabídkové řízení je rozděleno do 2 položek podle využívaných služeb a ECB má v úmyslu uzavřít 1 smlouvu na každou položku.

Deadline pro žádost o účast/projevení zájmu: 13/4

Agentura EU pro životní prostředí hledá poradce pro GIS

Poradenské služby týkající se výroby map a grafů pro digitální a tištěné produkty

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Copenhagen, Dánsko

Budget €800.000/4 roky rámcové smlouvy

Popis: Agentura EEA úspěšně využívá map a grafů v rámci konkrétních sdělení týkajících se životního prostředí na základě analýzy dat. Tyto mapy a grafy mohou být dynamické, určené k použití v digitálních produktech a online, nebo statické pro účely tištěných produktů, nebo příležitostně v digitálních produktech a online. Dodavatel bude odpovědný za práci s ekologickými daty o různých tématech při výrobě interaktivních nebo statických map a grafů k použití v digitálních a online produktech, ve kterých bude možné se snadno orientovat a které budou uživateli podávat jasné sdělení.

Deadline 26/4

Propagační předměty pro Evropský parlament. Nový tendr vyhlášen

Zakázka: Dodávka propagačních předmětů

Zadavatel: Evropský parlament, Luxembourg

Budget €250.000/4 roky trvání rámcové smlouvy

Popis: Dodávka propagačních předmětů používaných v rámci různých akcí a činností, které pořádá Evropský parlament na jeho 3 pracovištích (Brusel, Lucemburk, Štrasburk).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: uchazeč je povinen doložit, že v průběhu posledních dvou uzavřených finančních roků, realizoval minimální roční obrat v oblasti týkající se této zakázky ve výši €100.000.

Deadline pro odeslání nabídek: 10/5

Ve hře o zakázku na grafický design pro agenturu FRA z Vídně je 17 zájemců

V tendru evropské agentury FRA se sídlem ve Vídni na grafický design a výrobu komunikačních materiálů se sešla slušná a na EU poměry velmi početná konkurence:

Lot 1 – Graphic design (budget €132.000): C+M Consulting and Marketing (Rakousko), Page in extremis (Belgie), Kommunikationsbuero (Rakousko), Adbee digital (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Media Consulta Advertising (Německo), This is Locco (Slovensko), Cheeeeese happy designers en directo (Španělsko), Wezeo (Slovensko), Studio Il Granello (Itálie), Daren & Curtis (Slovensko), Marco de Communication (Španělsko), Pomilio Blum (Italy) , UAB in Public (Litva), Imprimerie Central (Lucembursko).

Lot 2 – Production of communication and awareness raising materials (€80.000): Imprimerie Central (Lucembursko), I+i print (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Pomilio Blum (Italy).

Evropský patentový úřad potřebuje poradce na testování a ověřování IT produktů a služeb

Tendr: Poradenské služby v oblasti testování a ověřování IT produktů a služeb

Zadavatel: Evropský patentový úřad (EPO), Mnichov

Description/purpose of the contract: Provision of services to the EPO in the area of testing and validation of IT products and services. For this tender the Bidders are requested to bid for:

  1. Test Management: * RfO 1 for Work Package ‘Test Management for PGP’; * RfO 2 for Work Package ‘Test Management for KMS/SIOB’;
  1. Functional Testing: * RfO 3 for Work Package ‘Functional Testing for PGP’; * RfO 4 for Work Package ‘Functional Testing for KMS/SIOB’;
  1. Performance Testing: * RfO 5 for Work Package ‘Performance Testing’;
  1. Test Automation: * RfO 6 for Work Package ‘Test Automation’;
  1. Mainframe Support Services: * RfO 7 for Work Package ‘Mainframe Support Services’.

Bidders are requested to bid for at least 3 out of the 5 business areas.

Place at which the contract is to be performed:  the Contractor’s site and  the EPO’s sites in Rijswijk, NL and Munich, DE.

The contract duration will be 3 years. The EPO may extend it at its discretion once by a further period of 2 years.

Deadline 12/5

Evropská centrální banka potřebuje pomoc s organizací služebních cest

Zakázka: Poskytování cestovních služeb

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Celkový budget €2.200.000/3 roky

Záměrem ECB je uzavření smluv o poskytování cestovních služeb (položka č. 1), vyřizování cestovních výdajů (položka č. 2) a sledování během cesty a poskytnutí pomoci na cestách (položka č. 3). Předpokládá se, že tyto smlouvy začnou platit v lednu 2018 a zůstanou v platnosti po dobu 3 let (celková doba trvání zakázek nesmí přesáhnout 4 roky). Hlavním jazykem pro poskytování služeb bude angličtina. Uchazeči se mohou ucházet o 1, 2 nebo všechny 3 položky.

LOT1 – Poskytování cestovních služeb (budget €1.500.000): Mezi cestovní služby patří off-line a on-line rezervace letenek, vlakových jízdenek, pronájmy automobilů a ubytování v hotelech na základě modelu transakčních poplatků a s využitím konkrétního on-line rezervačního systému (Cytric). Uchazeč musí pracovat s globálním distribučním systémem (GDS). On-line rezervační systém (OBE) se může v průběhu smluvního období změnit. V případě off-line rezervací musí uchazeč zajistit vyčleněný tým zabývající se výhradně žádostmi souvisejícími s ECB. Poskytované služby by měly být přizpůsobeny cestovním pravidlům ECB. Poskytovatel služeb může být také požádán, aby se postaral rovněž o rezervace letenek a hotelů pro skupiny s více než 10 cestujícími.

V minulosti byl objem podnikaných cest ze strany ECB tento: ECB má přibližně 2 700 cestujících osob ve Frankfurtu nad Mohanem a každoročně je vyřizováno více než 35 000 transakcí. Cestovní výdaje se odhadují přibližně na více než 15 000 000 EUR ročně. Kolem 89 % leteckých přeprav je do hlavních evropských měst, jako je např. Londýn, Madrid, Amsterdam, Řím a Brusel. Mezikontinentální destinace činí 8 %, zbylé 3 % cest jsou lety v rámci Německa. Kolem 48 % veškerých transakcí za služební cesty souviselo s leteckou dopravou, železniční doprava činila 25 % a hotely 26 %. V současnosti je přibližně 14 % cest rezervováno on-line přes on-line rezervační systém Cytric a 80 % off-line prostřednictvím poskytovatele cestovních služeb. Očekává se nárůst on-line rezervací.

Minimální kritéria: * uchazeči musí mít souhrnný čistý obrat ve výši 6 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky, * disponují nejméně 15 zaměstnanci pracujícími v oblasti rezervace služebních cest, kteří by mohli poskytovat služby pro ECB, * disponují alespoň 3 referenčními zakázkami z posledních 3 let, které jsou srovnatelné s požadavky ECB.

LOT2 – Vyřizování cestovních výdajů (budget €500.000): ECB hledá poskytovatele služeb, který bude provádět vyřizování cestovních výdajů na svou vlastní odpovědnost a na základě stanovených norem a úrovní služeb. Poskytovatel služeb musí zejména poskytnout provozní personál, dohled, manažerské dovednosti a zdroje, aby zajistil poskytování služby v souladu s požadavky ECB. ECB neposkytne jakékoli pracovníky pro poskytování této služby, která bude poskytována výhradně zaměstnanci poskytovatele služeb. Služby vyřizování náhrad cestovních výdajů budou poskytovány v prostorách ECB ve Frankfurtu nad Mohanem. ECB poskytne logistiku, kancelářská zařízení, telefonní infrastrukturu, IT hardware a software, elektřinu, osvětlení, vytápění a nábytek potřebný k tomu, aby zaměstnanci poskytovatele služeb mohli služby poskytovat. Prostřednictvím zavedeného řešení bude možno vyřídit přibližně 17 000 žádostí o náhradu cestovních výdajů ročně, které jsou manuálně ověřovány oproti systému SAP a oskenovaným účtenkám. Dále by mělo umožnit vyřídit přibližně 3 300 žádostí o náhradu obecných výdajů, příslušné účtenky musí být oskenovány. V současnosti jsou tyto služby poskytovány 3 zaměstnanci, většinou se zkušenostmi v účetnictví.

Minimální kritéria: * souhrnný celkový čistý obrat za uplynulé 3 finanční roky ve výši 1 000 000 EUR, * alespoň 4 zaměstnanci pracující v oblasti vyřizování žádostí o náhradu výdajů, kteří by mohli poskytovat příslušné služby pro ECB, * nejméně 3 podobné zakázky provedené během minulých 3 finančních let, které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti se zakázkou vypsanou ze strany ECB.

LOT3 – Sledování během cesty a pomoc na cestách (budget €200.000): ECB hledá poskytovatele služeb, který poskytne systém pro sledování během cesty pro všechny osoby na služebních cestách ECB. ECB má ročně přibližně 2 700 osob na služebních cestách s více než 35 000 transakcemi ročně a asi 10 zahraničních zaměstnanců plnících své funkce mimo území Německa. Účelem sledování během cesty je určit místo, kde se nacházejí všechny osoby vyslané ECB na služební cesty v celosvětovém měřítku a v případě nouze s nimi navázat kontakt. Uplatňují se níže uvedené požadavky: * jednotlivé cestovní údaje musí být automaticky převáděny z různých rezervačních systémů (alespoň ze současných globálních distribučních systémů (GDS) „Amadeus“, „Sabre“ atd.), * mělo by být rovněž možné manuálně přidávat ostatní místa související se služební cestou (budovy, partnerská místa a hotely rezervované off-line), * pro zaměstnance ECB, kteří tento nástroj spravují, musí být tyto údaje co nejrychleji k dispozici v rámci systému sledování během cesty za účelem určení místa, kde se nachází osoba na služební cestě, * navíc musí sledování během cesty zahrnovat příslušná cestovní varování a upozornění, jakož i obsažné informace o zemích, * cestovní varování by měla obsahovat lékařská a bezpečnostní varování týkající se daných destinací a jsou zasílána cestující osobě, jakož i příslušnému personálu. Zohledněny jsou různé klasifikace rizik, * informace o zemi a cestovní varování by měly být, je-li to možné, k dispozici prostřednictvím příslušné mobilní aplikace pro nejběžnější operační systémy, * cestující musí mít možnost dobrovolně povolit řídícím pracovníkům používat lokalizační služby mobilního zařízení cestujícího za účelem přesného určení místa cestující osoby, pokud o to bude zažádáno, * asistenční středisko musí poskytnout podporu pro cestující osobu v případě vzniku naléhavé zdravotní situace, bezpečnostního incidentu nebo neočekávaného cestovního problému, * prostřednictvím jednoduše použitelného komunikačního systému by mělo být řídícím pracovníkům umožněno navázání kontaktu s cestující osobou prostřednictvím hromadných zpráv (SMS, e-mail, hlasová zpráva), * uchazeč by měl mít zkušenosti s realizací školení koncových uživatelů pro příslušné zaměstnance spravující nástroj pro sledování během cesty a pro osoby na cestách.

Minimální kritéria: * souhrnný celkový čistý obrat za uplynulé 3 finanční roky ve výši 720 000 EUR, * 3 podobné zakázky provedené během posledních 3 finančních let.

Deadline pro odeslání nabídky 13/4

Agentura FRA z Vídně hledá firmu na pomoc při organizaci akcí

Tendr: Organizace konferencí a akcí

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro základní práva, Vídeň

Rámcový kontrakt na 4 roky/budget €3.000.000

Deadline 25/4

Zájemci o dokumentaci pište na horejsi.tomas@gmail.com

Destruction services (paper, tapes, hard-disks, phones…) for Bilbao-based EU-agency

The European Agency for Safety and Health at Work intends to contract the provision of storage, loan and confidential destruction services, both for paper documents and digital materials (magnetic tapes, hard-disks, mobile phones, etc.). A negotiated procedure for low value contracts (estimated amount between 15.000 – 60.000 € for 4 years) will be used. Deadline soon.

Tendr na ICT poradenství a konzultace pro hlavní instituce EU vyhlášen. Ve hře jsou desítky milionů eur

Tendr: Služby poradenství, srovnávání a konzultací v oblasti informačních a komunikačních technologií (ABC IV)

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, ICT Procurement and Contract Management Unit, Brussels

Zakázka na 4 roky. Vyhlašováno sice z Bruselu, práce ale budou probíhat po celé EU. Budget nespecifikován, ale rozhodně v desítkách milionů eur. Poslední obdobný tendr (struktura byla ale mírně odlišná) měl rozpočet kolem 100 milionů eur.

Kontrakt bude rozdělen na 3 na sobě nezávislé části (tj. můžete se hlásit do jedné, dvou nebo všech tří).

Část zakázky č.: 1 – Poradenské služby (výzkum a poradenství). Poradenské služby budou pokrývat potřeby účastnících se orgánů EU v oblasti přístupu ke standardním informacím (publikovaným zprávám) a informacím na zakázku (analytici, mentorování, týmová práce, navazování kontaktů atd.) zaměřené na podporu rozhodování na různých úrovních v oblasti organizace IT.

Část zakázky č.: 2 – Služby srovnávání (srovnávací hodnocení a posuzování kvality plnění). Srovnávací hodnocení je strukturovaný srovnávací proces, jehož výstupem je měření služeb, infrastruktury IT, výrobků a procesů organizace, pokud jde o osvědčené postupy, standardní rámce nebo ve srovnání s jejími vrstevníky. Služby srovnávání budou pokrývat potřeby účastnících se orgánů EU v oblasti srovnávání a přezkoumávání kvality plnění.

Část zakázky č.: 3 – Služby konzultací (konzultace a studie na vysoké úrovni). Služby konzultací (konzultace a studie na vysoké úrovni) budou pokrývat potřeby účastnících se orgánů EU v oblasti zakázkových a jednotlivých nestandardních informací v případě vysokoúrovňových a strategických problematik.

Deadline pro odeslání nabídek: 10/5

Bližší informace k jednotlivým lotům:

LOT1 (Services): Research and advice consists of access to standard information (published reports) and custom information (analysts, coaching, teamwork, networking events, etc.) aimed at supporting decision making at different levels in an IT organisation. It covers, for instance, paying a yearly fee giving access to the reports and building other options in it depending on the price.

Advice services shall cover the needs of the participating EU Institutions for:  Access to research materials  Advice  Attendance to events:

* Research materials (reports): Research materials (reports) should, e.g., summarize the current market situation for any aspect of ICT and provide a perspective on any current and future trends and developments in ICT. In a nutshell, access to the research reports should serve as “market intelligence”. Research reports shall cover at least the following ICT domains: a. ICT governance and management b. Computer hardware c. ICT infrastructure (including telecommunication and network services) d. Software products e. Information systems f. ICT security g. ICT quality management h. Data Management i. Artificial Intelligence

Research materials (reports) can be accessed in several ways:  By metered subscriptions – ordering of pre-paid packages of research materials for a given period;  By enterprise subscriptions to research materials covering all eligible staff ;  As part of individual subscriptions (standard individual subscriptions or CIO and CIO’s team member subscriptions).

* Advice: Advice is the provision of customized and individual intelligence to guide decision making or execution of a decision in the concrete context of the organisation. It can be executed via direct access to contractor’s experts, by means of face to face meetings or telephone talks in order to receive the expert’s opinion. Advice services shall cover at least the same ICT domains as the ones listed in 3.2.1.1 above.  Advice will be provided as follows:  By metered subscriptions – ordering of pre-paid packages of analyst advice for a given period;  As part of individual subscriptions (standard individual subscriptions or CIO and CIO’s team member subscriptions).

* Attendance to events: Tickets can be proposed for attendance at events where specific subjects would be presented by leading experts and discussed with peers in the same function.

LOT2 (Benchmarking services): Benchmarking is a structured comparative process that delivers a measurement of an organization’s services, IT infrastructures, products and processes in terms of best practices, standard frameworks or against its peers. It provides reliable and independent information on the quality of IT infrastructures or services and on their relative financial performance. The goal of this process is to find areas for improvement and to determine how this can be achieved.

Benchmarking services shall cover the needs of the participating EU Institutions for:  Standard benchmarking;  Express benchmarking;  Quality reviews.

* Standard benchmarking: Standard benchmarking services should be flexible enough to include different categories of benchmarking including contract, financial, IT systems, specifications, services, maintenance and other types of benchmarking. Benchmarking should rely on comparison with market data/figures, or with common standards or best practices. Benchmarks could be requested for different things, for example on specific offers, deliveries, SLA performances. Most of DIGIT’s existing ICT supply and services framework contracts include benchmarking provisions. However benchmarking services will not be restricted only to DIGIT contracts, but can be done for any type of contract.

* Express benchmarking: Express benchmarking is a particular case of benchmarking that evaluates the resources necessary for the execution of a given project (ex-ante resource evaluation) or proposed in a contractor’s offer responding to a request for a specific contract or implementing a specific contract, in order to verify that they correspond effectively to the contract’s technical specifications and to the real needs (e.g. without over-estimation of volumes). It is an activity with a quick turn-around time and should provide information necessary to determine the correct number of resources needed to achieve a specific task. There are two types of express benchmarking services:  offer benchmarking; and  ex-ante resource evaluation.

The Offer Benchmarking service would be used to evaluate contractors’ offers for specific contracts submitted under Lot 3 of this call for tenders, but also offers requested in the context of other framework contracts in the field of development, studies and support of information systems, as well as provision of ICT operational services. An express benchmarking can also be done as an Ex-Ante Resource Evaluation, before the start of a particular project or before a specific offer from a contractor. This type of an evaluation is meant to support the preparation of proposals and/or projects. The purpose of this type of evaluation is to gather information and to determine the amount of resources needed in order to carry out the objectives of these projects.

* Delivery quality review: A delivery quality review is the process of reviewing an already existing deliverable and providing an opinion on its quality, as well as recommendations for specific points of improvement. The review consists of checking the quality of the content, reader experience, structure, DG/initiative/program branding, consistency, completeness, technical accuracy and alignment with relevant state-of-the art studies and research, as well as the level of detail. The goal of this process is to find specific areas of improvement for the document, as well as a set of recommendations on how to do this. The subject of the quality review can be studies on different types of IT and interoperability issues such as policies, strategies, frameworks, methods, guidelines, specifications and any kind of technical document (from IT System Architecture to testing plans, security, risk management etc.). A delivery quality review would consist of the review of a document with average length of approximately 100 pages.

LOT3 (Consulting services): Consulting services (high level consultancy and studies) are seen as provision of customized and individual, non-standard information for high-level and strategic issues. The following domains are covered: a. ICT governance and management; b. Information systems including Trans-European ICT solutions; c. Data management including big and open data, spatial data, public and scientific data d. ICT quality management; e. Computer hardware and software products; f. ICT infrastructure (including cloud, telecommunication and network services); g. Monitoring and evaluation approaches including user engagement and experience h. ICT security; i. Sharing and reuse practices.

In practical terms, consultancy is provided as on-demand services including assistance or coaching by senior consultants, workshops and specific deliverables like questionnaires or detailed studies or analyses, evaluation surveys (mid-term and final) reviews and monitoring of the performance of projects’ activities.

Byznys s Bruselem? Proč ne! 1) najdu pro vás ten pravý tendr, č. 2) pomůžu vám sepsat nabídku tak, že vyhrajete, č. 3) společně vyčerpáme z rozpočtu maximum. Stačí? Tomáš Hořejší. +32-473-116804. horejsi.tomas@gmail.com

Další informace na www.bruselska-spojka.cz