Agentura EU pro problematiku azylu najme „dočasné zaměstnance“ za více než 71 milionů euro

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO, Valletta, Malta) expanduje, dostává několikanásobně vyšší rozpočty a zvyšuje počty zaměstnanců (do roku 2019 troijnásobek současného stavu). A expanduje i geograficky, zřizuje pobočky v Řecku, Itálii, Bruselu etc… Dnes vyhlásila tendr na dodávky dočasných zaměstnanců, od dělníky po vědce. Zakázka bude rozdělena do několika samostatných skupin podle místa určení (je tam i Česko, ale ne v samostatné kategorii).. Celkový budget na příští 4 roky €71.740.000.

Tady je to členění na loty (zdůrazňuji – je možné se hlásit třeba jen do jednoho):

1) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory EASO na Maltě. Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 EUR

2) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory a operace EASO a v Řecku. Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 EUR

3) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory a operace EASO a v Itálii. Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 EUR

4) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory EASO v Belgii. Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR

5) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených členských státech: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR

6) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených členských státech: Estonsko, Španělsko, Kypr, Portugalsko a Slovinsko. Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR

7) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených členských státech: Německo, Irsko, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Spojené království, Norsko a Švýcarsko. Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR

8) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených třetích zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora a Srbsko. Hodnota bez DPH: 420 000.00 EUR

9) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených třetích zemích: Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Tunisko a Turecko. Hodnota bez DPH: 840 000.00 EUR

10) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených třetích zemích: Etiopie, Mali, Niger, Nigérie a Senegal. Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR

Deadline 2/6

EU chce zaplatit celoevropskou komunikační kampaň pro „zlepšování obrazu“ kariéry v odvětví cestovního ruchu

Zakázka: Komunikační kampaň, jejímž cílem bude podpořit zaměstnanost a zaměstnatelnost v odvětví cestovního ruchu

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 12 měsíců/ budget €800.000

Stručný popis: Agentura EASME hodlá uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž cílem bude podpořit zaměstnanost a zaměstnatelnost v odvětví cestovního ruchu, překonat rozdíly mezi dodávkou a poptávkou po pracovní síle na trhu cestovního ruchu a podpořit kvalitní pracovní příležitosti v cestovním ruchu.

EASME wishes to enter into a service contract aiming to:   boost employment and employability in the tourism sector;   overcome the mismatches between the supply and demand for labour in the tourism labour market;   support quality jobs in tourism.

The specific objectives of the present tender are to:  facilitate the upgrade of skills;  enhance visibility and upscale the use of existing tools and initiatives;   improve the image of tourism careers;  help jobseekers understand the positive aspects of tourism careers;   help entrepreneurs in the tourism sector to reinforce positive aspects of tourism careers and to attract new and adequate talents.

Tasks: The contractor will perform, as a minimum, the following tasks: 1. Analysis of the expectations of jobseekers and tourism entrepreneurs; 2. Communication activities: a. Designing a communication strategy to enhance the attractiveness of tourism careers and underline their positive aspects; b. Designing, creating and editing communication material for the promotion of tourism careers; c. Running an awareness raising campaign.

Deadline 12/6

EU zaplatí za spolehlivý monitoring a celounijní analýzu inovací

Zakázka na „Porovnání úrovně inovací v rámci EU“

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels

Kontrakt na 2+2 roky/ budget max €1.200.000

Stručný popis: Cílem zakázky je poskytnout evropským, národním a regionálním tvůrcům politiky, inovátorům a veškeré zainteresované veřejnosti spolehlivý, celounijní analytický nástroj, který má pomoci monitorovat, měřit a srovnávat výkonnost inovací v Evropské unii, jednotlivých členských státech a jejich regionech a také v zemích přidružených k EU a u ostatních klíčových mezinárodních ekonomických partnerů.

Dodavatel zajistí vypracování/vydání ročních inovačních srovnávacích tabulek EU za roky 2018 a 2019 a vydání 2letých regionálních srovnání za rok 2019.

Tato zakázka je rozdělena do 4 pracovních balíků s následující hlavními předměty plnění:

— pracovní balík č. 1: Inovační srovnávací tabulky EU za roky 2018 a 2019,

— pracovní balík č. 2: regionální srovnávací tabulky za rok 2019,

— pracovní balík č. 3: rozvoj metodiky,

— pracovní balík č. 4: šíření informací a komunikační činnosti.

Deadline pro odeslání nabídek 7/6

Konferenční a multimediální technika pro EU agenturu ze švédské Solny

Zakázka: Poskytnutí konferenčního a multimediálního vybavení a služeb

Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Solna, Švédsko

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €1.000.000

Stručný popis: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí hledá dodavatele pro zajištění (nákup/pronájem), instalaci, údržbu a podporu veškerého multimediálního vybavení a souvisejících služeb používaných v pohotovostním operačním středisku a všech konferenčních a jednacích místnostech v současných a také v budoucích prostorách agentury. Dodavatel musí být schopen poskytnout kompletní spektrum výrobků v oblasti multimediálních systémů, které zahrnuje, ale neomezuje se na pořádání videokonferencí, audiokonferencí, webových konferencí, projektory, videostěny, digitální zobrazovací zařízení, zvukové systémy, služby streamingu, kamery a tlumočnické systémy. Zhotovitel musí být rovněž schopen poskytnout podpůrné služby (personál na místě) za účelem pomoci audiovizuálním specialistům ECDC, specialistům pohotovostního operačního střediska, instalace vybavení, podpory na místě, školení pro zaměstnance agentury a údržby vybavení podle potřeby.

Deadline 22/5

“Brusel” zaplatí za podporu znalostí v oblasti Bid Data, Internet of Things a Cybersecurity pro střední a malé firmy

Zakázka: Podpora rozvoje specializovaných dovedností v oblastech Big Data, Internet of Things a Cybersecurity pro malé a střední podniky

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 24 měsíců/ budget €500.000

Popis zakázky: EASME wishes to enter into a service contract for researching, identifying, designing, testing and validating specific measures supporting specialised skills development related to big data, Internet of things (IoT) and cybersecurity for SMEs in Europe. The service contract will be implemented with a view to supporting the goals set out in the new skills agenda, especially in the blueprint for sectoral cooperation on skills. Special attention will be devoted to building synergies with activities stemming from the digital skills and jobs coalition, and to avoiding a duplication of efforts. Work should be based on a demand-led, pragmatic and results-oriented approach with a view to proposing concrete measures and solutions, including the creation of a toolbox aimed at providing appropriate tailored solutions for SMEs. Outcomes of this assignment should contribute to strengthening SMEs’ workforce adaptability and capacity for the short to medium term.

Deadline 10/7

Správa aplikací a IT infrastruktury pro Agenturu pro bezpečnost letectví

Zakázka: Služby správy aplikací a infrastruktury IT (ITAIMS)

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Kolín n. R.

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget zhruba €10.000.000

Stručný popis: Strategie EASA v oblasti IT pro nadcházející roky se zaměřuje na využívání hodnoty informací, meziorganizační, konsolidované a bezpečné prostředí IT systému, podporu elektronické spolupráce a přizpůsobitelné a odolné IT v podobě služby. Za účelem vyrovnání rozdílu mezi vysokou poptávkou po IT a vnitřní technickou způsobilostí hodlá EASA uzavřít rámcovou smlouvu v kaskádě na podporu údržby a provozu jejího prostředí aplikací a infrastruktury IT, které podpoří IT služby poskytované podnikatelům a jejich další rozvoj za účelem realizace strategie EASA v oblasti IT a pokračování v poskytování spolehlivého a bezpečného prostředí systému IT.

Zakázka zahrnuje provedení služeb prostřednictvím 3 typů akázek: na základě času a prostředků, kótovaného času a prostředků a pevné ceny.

Čas a prostředky: Pro orientaci, v roce 2016 si EASA objednala téměř 4 000 člověkodní spadajících do rozsahu této rámcové smlouvy. Podle současného odhadu v budoucnosti požadovaného objemu + nepředvídatelné výdaje ve výši 20 %, je nutné počítat s dodatečným objem 2 000 člověkodní. Celkový počet člověkodnů se odhaduje na cca 5 700 člověkodnů ročně.

Zakázka na pevnou cenu – kótovaný čas a prostředky: Investice v rámci zakázky na pevnou cenu / kótovaného času a prostředků se každým rokem liší, protože projekty vybrané pro období 2018 – 2021 ještě nejsou zcela stanoveny.

Orientační objem zakázky na pevnou cenu a kótovaný čas a prostředky je stanoven na 2 500 000 EUR pro rok 2017. Průměr bude pravděpodobně kolem 2 000 000 EUR/rok.

Deadline pro odeslání nabídek: 2/6

Agentura EU z Alicante potřebuje pomoc s komunikací

Zakázka: Integrované komunikační služby pro zvýšení povědomí v EU o hodnotě duševního vlastnictví a dopadu porušování práv duševního vlastnictví (2 položky)

Zadavatel: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Alicante, Španělsko

Rámcová smlouva na 4 roky/ celkový budget €6.000.000

Stručný popis: Cílem této výzvy je poskytnout EUIPO a zejména Evropskému středisku pro sledování porušování práv duševního vlastnictví rámcovou smlouvu týkající se návrhu, realizace a zpětné kontroly informačních a komunikačních kampaní s cílem: * zlepšení porozumění hodnotě duševního vlastnictví včetně průmyslového vlastnictví (obchodní značky, návrhy, patenty, zeměpisná označení, práva odrůd), autorských práv a práv týkajících se autorských práv, * zvyšování povědomí a porozumění rozsahu a dopadu porušování práv duševního vlastnictví, * překlenutí mezery ve znalostech/osvětě u cílového publika u těchto otázek a nakonec v dlouhodobém horizontu změnit chování ve vztahu k padělání a pirátství.

Lot č. 1: Vztahy s médii a mediální kampaně – Tato položka pokrývá podporu vztahů s médii, monitorování a měření dopadu a nákup prostoru v médiích a reklamu. Médii, s nimiž se počítá v této položce, jsou tradiční sdělovací prostředky (AV a on-line, obecný a specializovaný tisk) a sociální média. Položka zahrne návrh, realizaci, koordinování a vyhodnocení/měření mediálních činností a dosažené pokrytí. Budget €3.000.000

Lot č. 2: Vztahy s veřejností a komunikační kampaně – Tato položka pokrývá návrh a tvůrčí zpracování, vypracování návrhu a editaci, audiovizuální a grafickou produkci a činnosti v rámci vnějších vztahů, elektronickou komunikaci, marketing ve vztahu vůči kampaním. Budget €3.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 17/5

Zájemci o zakázky od EU institucí: “Bruselská spojka” bude příští týden v Praze. Pište, volejte

Příští týden, od úterý 18/4 do čtvrtka 20/4, budu v Praze. Zájemci o schůzku volejte +32473116804 nebo pište horejsi.tomas@gmail.com

OSN chce na své základně “generála Štefánika” na Kypru postavit solární farmu. Zájemci?

Nechtěl by někdo postavit a provozovat solární farmu na základně Sil OSN pro udržování míru na Kypru? Základna leží ve městě Famagusta a jmenuje se „Kemp generála Štefánika“. O důvod víc😊. Termín pro projevení zájmu skončí příští úterý.

Evropská agentura EASO z Malty hledá dodavatele softwaru a hardwaru pro příští 4 roky

Zakázka: Poskytnutí dodávek IKT pro kontaktní místa a kanceláře agentury EASO v Řecku a Itálii

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Rámcový kontrakt na max. 4 roky

Stručný popis: EASO má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy na zajištění následujících dodávek IKT a souvisejících služeb v Itálii a Řecku: a) pořízení dodávek IKT a souvisejícího softwaru; b) standardní doručení pořízených dodávek IKT; c) spěšné dodání pořízených dodávek IKT; d) dostupnost podpory řízení zakázky v anglickém jazyce 24h/7d.

Tendr je rozdělen na 2 samostatné/na sobě nezávislé části:

Část č. 1: Dodávky IKT pro kontaktní místa a kanceláře EASO v Řecku. Budget €1.060.000

Část č. 2: Dodávky IKT pro kontaktní místa a kanceláře EASO v Itálii. Budget €420.000

Deadline pro odeslání nabídek: 15/5