Další zajímavý komunikační tendr, tentokrát pro EU agenturu Clean Sky 2 z Bruselu

Zakázka: Strategická komunikace, digitální komunikace, vydavatelská podpora, publikace a grafika, akce, tvorba a údržba webové stránky

Zadavatel: Společný EU podnik Clean Sky 2, Brussels, Belgie

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €2.000.000

Zakázka bude rozdělena na 4 nezávislé/samostatné části:

položka č. 1 – strategické komunikace, vydavatelská podpora, publikace a grafický design; budget €500.000

položka č. 2 – digitální komunikace; budget €300.000

položka č. 3 – akce; budget €900.000

položka č. 4 – tvorba a údržba internetové stránky, €300.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/4

Vývoj softwaru a správa aplikací pro EU agenturu z Helsinek

Tendr: IT služby pro aplikace Evropské agentury pro chemické látky

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Cílem výzvy je podepsání rámcové smlouvy na 4 roky s jedním poskytovatelem služeb na zajištění: služeb vývoje softwaru (včetně služeb internacionalizace softwaru), služeb správy aplikací a dalších služeb (např. činnosti asistenční služby, řízení změn atd.) související s biocidy, PIC, nařízení CLP a systémy IT pro nové úkoly svěřené agentuře

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 3/4

Další EU agentura hledá firmu na digitální a komunikační služby (Drupal, UX, grafický návrh, videoprodukce, animační grafika…)

Tendr na: Digitální a vizuální komunikační služby

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Kolín n/R, Německo

Uzavřen bude rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé/samostatné části (tj. je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do všech…)

LOT1 – Uzpůsobení a služby hostování týkající se systému správy obsahu Drupal (CMS); uživatelské zkušenosti a grafický návrh: * konfigurace modulů a Drupal Core a vývoj modulů systému Drupal * návrh UX * digitální komunikační strategie a poradenství * technické poradenství pro systém Drupal * vysoce kvalitní materiál pro digitální design * infrastrukturní služby pro systém Drupal * podpůrné služby Drupal

LOT2 – Video produkce a animační grafika: Produkce propagačních a/nebo vysvětlujících videí nebo jejich kombinace.

LOT3 – Služby webového streamingu: Webové vysílání a související služby.

Deadline pro odeslání nabídek: 27/3

Technická pomoc a podpora pro evropskou agenturu „Galileo“ z Prahy

Zakázka: Poskytnutí technické pomoci a podpory pro program základních prvků + Poskytování obchodní pomoci a odbornosti pro GSA a projekty základních prvků

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Kontrakt na 4 roky, celkový budget €10.000.000

Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné, na sobě nezávislé části (loty)

Lot 1) Poskytnutí technické pomoci a podpory pro program základních prvků. Budget €8.000.000/4 roky

The purpose of this lot is to provide technical assistance and expertise to the GSA for the Fundamental Elements projects and other related initiatives throughout the projects’ life-cycle. This includes support and assistance in pre-publication, project monitoring and management and post-project phase. Synergies and outcomes of previous GSA/EC projects under H2020 must be considered, used and implemented whenever applicable. As applicable and deemed necessary, GSA will provide available reports of related studies that the contractor might need in order to conduct the activities envisaged within the present framework contract.

The aim is to ensure the technical soundness of each project deliverable, maximising cross fertilisation between the activities, ultimately resulting in top-notch Galileo- and EGNOS-enabled devices that fill in the technological gaps in the GNSS equipment market. Additionally, to avoid double-funding of the Fundamental Elements projects and to maximise the outcomes, the contractor shall ensure joint reviews of the different Fundamental Elements projects’ deliverables and milestones.

Technical assistance and support to be provided may take different forms such as providing the technical expertise for the review of projects’ deliverables, production of dedicated surveys, studies and reports, support for leveraging and tailoring existing IT infrastructures, ad-hoc presentations of studies and reports at specific forums or meetings, and other preparatory, organisational, monitoring and evaluation activities, which might include travels and on-site technical assistance to GSA.

Work Package 1: Technology support platform for Fundamental Elements

Work Package 2: Technology support platform for the implementation of EGNSS services and differentiators

Lot 2) Platforma obchodní podpory pro základní prvky – Poskytování obchodní pomoci a odbornosti pro GSA a projekty základních prvků. Budget €2.000.000/4 roky

The purpose of this lot is to provide business assistance and expertise to the GSA for the Fundamental Elements projects during project implementation phase and post-project support. The objectives of this lot is to define and ensure the implementation of the go-to-market strategy, resulting in optimal adoption by the GNSS equipment market of the Galileo- and EGNOS-enabled devices developed by the FE projects.

Business assistance and support may take different forms such as providing the business expertise for the review of projects’ deliverables, production of dedicated surveys, studies and reports, development of specific analytical tools, ad-hoc presentations of studies and reports at the specific forums or meetings, as well as other preparatory, organisational, monitoring and evaluation activities, which might include travels and on-site business assistance to GSA.

Deadline pro odeslání nabídek 28/4

Kurz tělesného vyjadřování pro děti euroúředníků v Lucembursku

Tendr: Kurz tělesného vyjadřování

Zadavatel: Evropská komise, Luxembourg

Rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části – požadované služby jsou v podstatě stejné, liší se jen podle místa „dodání“. První část je určena pro jesle a školku v Luxembourg-Kirchberg, druhá pro Bertrange-Mamer. Budget na první je €110.000/4 roky, na druhou pak €70.000.

Popis: Zakázka zahrnuje poskytování kurzů tělesného vyjadřování pro děti ve věku od 3 do 6 let, které docházejí do jeslí meziinstitucionálního Střediska péče o děti předškolního věku na jedno ráno a tři nebo čtyři odpoledne týdně během školního roku. Veřejný zadavatel by mohl poskytovateli služeb dát možnost poskytovat výuku také v červenci a srpnu, a to jeden den v týdnu na položku.

Deadline pro podání 27/3

Komunikační služby pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví

Zakázka: Komunikační služby

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Kolín nad Rýnem

Rámcový kontrakt na 4 roky

Jazyk: angličtina

Zakázka bude rozdělena na tři samostatné části (loty), je možné se hlásit jen do některých z nich:

Položka č. 1: řízení akcí. Hlavními cíli jsou: * koncepční plánování, návrh, organizace, příprava a řízení akcí, jako jsou mimo jiné konference, výstavy, stánky na veletrzích, semináře, workshopy nebo jakýkoliv jiný druh akcí (např. novinářské cesty, večeře na vysoké úrovni atd.) na podporu postavení agentury, * organizace informačních kampaní s novináři, kteří se specializují na letectví nebo záležitosti EU, * organizace reklamních kampaní ve specializovaných a všeobecných médiích.

Položka č. 2: komunikační strategické poradenství a krizová komunikace. Hlavní cíle: * účinná a vysoce kvalitní externí podpora týkající se komunikačního a krizového strategického poradenství, * zprávy s doporučeními a navrženými opatřeními, * podpora v oblasti rozvoje komunikačních cílů, plánů a kampaní.

Položka č. 3: dodávka propagačního materiálu. Hlavní cíle / předměty plnění jsou: * účinně na požádání získat pestrou paletu standardních a vysokoúrovňových propagačních materiálů a různé vysoce kvalitní doplňkové služeb na podporu vnitřních, jakož i vnějších komunikačních činností agentury, * distribuce tištěných informačních materiálů pro specializované cílové skupiny, média, širokou veřejnost a zaměstnance.

Budget nespecifikován, ale dá se očekávat, že bude zhruba 3krát vyšší než požadovaných minimální roční obrat za poslední tři roky: €400.000 pro lot1, €250.000 pro lot 2 a €125.000 pro lot 3. Takže celkem lehce přes dva miliony euro.

Deadline pro odeslání nabídek: 10/4

Satelitní komunikační služby pro společné obranné operace EU. Tendr za €20 milionů

Zakázka: Poskytování satelitních komunikačních služeb prostřednictvím komunikačního a informačního systému pro operace/mise a pro činnosti krizového řízení

Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brussels

Kontrakt na 4 roky/budget €20.000.000

Stručný popis: Jde o doplnění stávající smlouvy (15.CPS.JP.020) – Trh satelitní komunikace v EU – rámcová smlouva v oblasti satelitní komunikace. Agentura poptává satelitní komunikační služby prostřednictvím služeb komunikačního a informačního systému pro operace/mise SBOP (Společné bezpečnostní a obranné politiky) a pro činnosti krizového řízení zúčastněných členských států. Rámcová smlouva bude zahrnovat služby jako operační komunikační sítě a IT sítě pro velitelství.

Deadline pro odeslání nabídek: 27/4

Rada EU hledá dodavatele “příslušenství pro jmenovky” (pásky, PVC karty, jmenovky…)

Tendr: Nákup příslušenství pro jmenovky: pásků s grafickým logem a/nebo textem a souvisejícího zboží (popruhy, přístupové PVC karty, šňůrky, jmenovky…)

Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát, Brusel

Kontrakt na 4 roky/budget nespecifikován

Zakázka bude rozdělena na 2 samostatné/nezávislé části. Je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou.

LOT1: Nákup pásků s grafickým logem nebo grafickým logem a textem (v závislosti na akci)

Popis zakázky: nákup pásků s grafickým logem nebo grafickým logem a textem, v závislosti na akci.

LOT2:  Nákup jiných pásků

Popis zakázky: nákup textilních popruhů, šňůrek ke zdrhovadlům, svorek pro jmenovky, držáků jmenovek z pružného vinylu, držáků jmenovek z plastu bez horního otvoru, držáků jmenovek z plastu otevřených z jedné strany, přístupových karet z PVC, popisovacích bílých jmenovek, držáků parkovacích povolenek: 2.1. textilní popruhy s karabinkou, 2.2. šňůrka ke zdrhovadlu; 2.3. krokodýlové svorky pro jmenovky s plastovým háčkem; 2.4. bílé svorky z plastu; 2.5. držák jmenovky z pružného vinylu; 2.6. držák jmenovek z plastu bez horního otvoru; 2.7. držák jmenovek z plastu bez horního otvoru; 2.8. přístupová karta z PVC v 5 různých barvách; 2.9. popisovací bílá jmenovka; 2.10. držák parkovací povolenky.

Deadline pro odeslání nabídky: 16/3

Agentura EU pro modernizaci železnic potřebuje pomoc s komunikací (digitální, redakční podporou, weby, grafikou…)

Zakázka: Poskytnutí služeb strategických sdělení, redakční podpory, grafických, digitálních sdělení a sdělení týkajících se pořádaných akcí

Zadavatel: Společný podnik Shift2Rail/, Brusel

Celkový budget €1.200.000/4-letá rámcová smlouva

Zakázka je rozdělena na 4 zcela samostatné části (loty). Je možné se hlásit jen do jedné části. Nebo do všech.

LOT1: Strategická sdělení, redakční a grafický návrh. Budget €300.000

Popis: Požadovaná práce zahrnuje strategickou koncepci, návrh, vypracování a výrobu v jakémkoli médiu (off-line a on-line) komunikačního obsahu a brandingového materiálu týkajícího se činností S2R. V této souvislosti může S2R kdykoliv požadovat poradenství ze strany budoucího poskytovatele služeb ve vztahu k daným službám a inovativním způsobům, jak se přiblížit ke svým cílovým skupinám.

LOT2: Digitální sdělení. Budget €200.000

Popis zakázky: Požadovaná práce na této položce zahrnuje vytvoření strategické koncepce digitálních komunikačních strategií, elektronického a internetového materiálu, audiovizuálních produktů a mobilních aplikací. V této souvislosti může S2R kdykoliv požadovat poradenství ze strany budoucího poskytovatele služeb ve vztahu k daným službám popsaným níže a k inovativním způsobům, jak se přiblížit ke svým cílovým skupinám. Budoucí poskytovatel služeb bude vyzván, aby pravidelně animoval platformu na Twitteru a stránky LinkedIn.

LOT3: Sdělení v případě akcí. Budget €500.000

Popis zakázky: Tato položka má za cíl zajistit pro S2R podporu s ohledem na plánování a přípravu v oblasti organizování akcí. Mezi tyto akce mohou patřit konference, workshopy, semináře, prohlídky místa, tiskové briefingy, demonstrace, výstavy a virtuální události, jako například webináře a chaty na sociálních médiích. Seznam všech akcí, kterých se S2R účastní, jsou k dispozici na internetových stránkách www.shift2rail.org

LOT4: Hosting a údržba internetových stránek a řízení obsahu. Budget €200.000

Popis zakázky: Veřejné stránky S2R jsou hlavním komunikačním nástrojem a primárním zdrojem informací pro zúčastněné strany, které chce S2R oslovit. Kromě webových stránek má S2R také intranet běžící také na stránkách WordPress, který je přístupný pouze zaměstnancům S2R. Tato položka zahrnuje služby týkající se on-line řízení obsahu, hostingu internetových stránek a služeb údržby internetových stránek.

Deadline pro odeslání nabídek: 15/3

Na „reklamu na jídlo“ půjde letos přímo z Bruselu přes 120 milionů euro. Chcete je?

Není to až tak těžké, dostat se k těm milionům euro z EU-rozpočtu na propagaci evropských potravin. Je tady v Bruselu pár agentur, které v tom umějí chodit. Jestli máte chvilku, povím vám, jak na to… A letos to můžete zkusit i vy. Vyplatí se číst až do konce.

Pro začátek: kolik v tom budgetu vlastně je? Pro rok 2017 je to víc jak 120 milionů euro (například €15.050.000 na programy zvyšující povědomí o udržitelném zemědělství Unie a o úloze zemědělsko-potravinářského odvětví v oblasti klimatu a životního prostředí, €15.050.000 na informační a propagační programy zaměřené na zvyšování povědomí o režimech jakosti Unie (např. chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, zaručená tradiční specialita… nebo €12.900.000 na informační a propagační programy zaměřené na zdůraznění specifičnosti způsobů zemědělské produkce v Unii a vlastností unijních zemědělsko-potravinářských produktů a režimů jakosti).

Na co se ty peníze mohou použít? Tady je stručný seznam: (a) zvýšit povědomí o kvalitě zemědělských produktů Unie a o vysokých standardech, které se na metody produkce v Unii uplatňují; (b) zvýšit konkurenceschopnost a spotřebu zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků Unie a jejich přitažlivost uvnitř Unie i mimo ni; (c) zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie a jejich uznání; (d) zvýšit tržní podíl zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků Unie a zaměřit se při tom na trhy ve třetích zemích, jež mají největší potenciál růstu; (e) obnovit standardní tržní podmínky v případě závažného narušení trhu, ztráty důvěry spotřebitelů či jiných specifických problémů.

Jak? Takhle – tady jsou „druhy způsobilých činností“: 1. Řízení projektu, 2. Vztahy s veřejností (činnosti zaměřené na vztahy s veřejností, akce pro novináře), 3. Internetové stránky, sociální média, 4. Reklama, 5. Komunikační nástroje (publikace, mediální balíčky, propagační předměty, propagační videa…), 6. Akce (stánky na obchodních veletrzích, semináře, workshopy, setkání podniků, školení pro obchodníky/kuchaře, činnosti ve školách, tematické týdny v restauracích, sponzorství akcí, studijní pobyty v Evropě), 7. Propagace v místě prodeje (ochutnávky, propagace v publikacích maloobchodníka, reklama týkající se místa prodeje).

Kdo? V tom je trochu ta „komplikace“, ale kdo ji překoná, může začít čerpat. O peníze se totiž není možné hlásit přímo, v tendru, mohou si o ně zažádat jen určité organizace, které se danou problematikou v členských státech EU zabývají (a dodají zhruba 50 procent rozpočtu). Například „ochranné nebo mezioborové organizace“ nebo „organizace producentů nebo sdružení organizací producentů“ (např. Českomoravský svaz mlékárenský).

Tady je jeden reálný příklad za všechny: firma Agropromotion (se sídlem v Bruselu) dostala na kampaň EU Milky Way (an European programme on information provision and promotion measures for dairy products) na roky 2016 až 2019 zhruba 140 milionů korun. Má jít o propagační akci na podporu prodeje mléčných výrobků z EU na území Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Libanonu.  Akci financuje Evropská komise společně se – POZOR!!! – českým Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Českomoravským svazem mlékárenským.

Zájemci o další informace pište (horejsi.tomas@gmail.com) nebo volejte (+32-473-116804). Deadline pro podání žádosti o finance je 20. dubna.