WAN síť pro Evropský patentový úřad: Munich, Rijswijk, Berlin, Vienna, Brussels

Tendr: Poskytnutí služeb rozsáhlé počítačové sítě (WAN) v kancelářích Evropského patentového úřadu

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich, Germany

Harmonogram: The circuits will be ordered from contract start and are to be delivered for testing by 1.5.2018. Operational use is foreseen to start on 1.6.2018. Duration of contract is 3 years from the start of operational use.

EPO operuje v těchto pěti místech: Munich, The Hague/Rijswijk, Berlin, Vienna, Brussels

Zakázka bude rozdělena na 2 samosatné části:

Lot 1: Provision of WAN circuits between Rijswijk Main and Munich Isar buildings and the sub-offices in Berlin, Vienna and Brussels. (Carrier A)

Lot 2: Provision of WAN circuits between Rijswijk Shell and Munich BT7 buildings and the sub-offices in Berlin, Vienna and Brussels. (Carrier B)

Hodnocení: kvalita 40%, cena 60%

Deadline pro doručení nabídek: 6. února 2018

Evropská centrální banka potřebuje zvýšit výkonnost a fungování svých týmů

Zakázka: Poskytnutí služeb odborné přípravy týmů

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main, Německo

Rámcová smlouva na 3+1 rok

Stručný popis: ECB na základě tohoto výběrového řízení hledá skupinu poskytovatelů služeb, kteří budou s to zajistit činnosti odborné přípravy týmů zaměřené na výkonnost týmů, týmové akce a vzdálené týmy. Odhaduje se, že každý rok se uskuteční přibližně 160 týmových školení (včetně přibližně 40 zasedání společných kontrolních týmů), ale tento počet se může ještě měnit v závislosti na potřebách.

Zakázka je rozdělena na tři nezávislé části:

Část č. 1: Budování týmu spočívající ve zlepšování fungování týmu, zlepšování týmových vztahů, rozvíjení agility a efektivity týmu a/nebo podpoře řízení změn

Hlavní místo dodání nebo plnění: Prostory ECB ve Frankfurtu nad Mohanem a v případě potřeby náhradní prostory ve Frankfurtu nad Mohanem, v Německu nebo v Evropě, např. externí školicí zařízení, podle dohody v případě každé obchodní oblasti.

Popis zakázky: Navržení a realizace programů odborné přípravy týmů (obsah, struktura, pedagogické metody a nástroje) týkajících se následující témat:

  1. zlepšování fungování týmu: zlepšení a maximální využití výhod fungování týmů, posouzení hnacích prvků týmů;
  2. posilování vztahů v rámci týmů: posilování interakce, rozvíjení povědomí o rozmanitosti a kulturách;

III. rozvíjení agility a výkonnosti týmů: prozkoumávání manažerských přístupů a postupů a maximalizace užitků týmů;

  1. prosazování změnového řízení: optimalizace organizačních a lidských zdrojů, změn nebo transformačních projektů (např. přeměn, restrukturalizací atd.).

Část č. 2: Týmové akce zaměřené na posilování týmového ducha a/nebo podporu podnikového občanství

Hlavní místo dodání nebo plnění: Prostory ECB ve Frankfurtu nad Mohanem a v případě potřeby náhradní prostory ve Frankfurtu nad Mohanem, v Německu nebo v Evropě, např. externí školicí zařízení, podle dohody v případě každé obchodní oblasti.

Popis zakázky: Navržení a realizace programů odborné přípravy týmů (obsah, struktura, pedagogické metody a nástroje) týkajících se následující témat:

  1. posilování týmového ducha: prostřednictvím kulturních, uměleckých a sportovních vnitřních i venkovních školení/workshopů;
  2. propagace firemního občanství: prostřednictvím ekologických a sociálních školení/workshopů.

Část č. 3: Budování týmu v případě společných kontrolních týmů (JST)

Místo plnění: prostory ECB, prostory příslušných pořádajících vnitrostátních orgánů (NCA), prostory pořádajících národních centrálních bank (NCB) nebo vhodné prostory mimo pracoviště v rámci Evropy.

Popis zakázky: Navržení a realizace programu odborné přípravy týmů (obsah, struktura, pedagogické metody a nástroje) týkajícího se následující témat: cíle týmu, role a dynamika, týmový duch, kulturní rozdíly a specifické cíle týmu v průběhu jednotlivých fází budování týmu.

Deadline pro podání nabídky: 8/1/2018

Monitoring a analýza českých médií pro europarlament

Zakázka: Služby monitorování a analýzy medií pro Českou republiku

Zadavatel: European Parliament Information Office in the Czech Republic

Kontrakt na 4 roky / budget €150.000

Stručný popis: Evropský parlament spouští toto řízení na zadání rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), audiovizuálních médií (rozhlas, TV) a hlavních on-line (internetových) médií. Tato zakázka může být obnovena až na maximálně 4 roky. Účelem této zakázky je poskytnutí včasného a aktualizovaného přehledu denních informací formou přehledu tisku, který vystihne způsob, jakým se pojednává o tématech souvisejících s Evropským parlamentem a Evropskou unií ve sdělovacích prostředcích. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu si zajistit nejlepší možné poznatky v oblasti mediálního pokrytí v celé EU v případě témat souvisejících s Evropskou unií, Evropským parlamentem a činnostmi předsedy a poslanců Evropského parlamentu. V konečném důsledku analýza médií napomůže Evropskému parlamentu lépe informovat občany a konkrétní cílová publika Evropské unie o politikách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle EP částečně spoléhá na externí odborné kapacity a pomoc.

Deadline 26/1.

Kdo by chtěl vyhrát – jsem k dispozici, pomůžu s přípravou nabídky: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473 116804

Development, deployment and launch of new Norway grants website

Call for: full development, deployment and launch of a new www.eeagrants.org website

Contracting authority: European Free Trade Association, Financial Mechanism Office, Brussels, Belgie

Details: The project includes the full development, deployment and launch of a new www.eeagrants.org website. The selected service provider should deliver the project through the following key steps:

— Develop a user-friendly website structure and design in cooperation with the FMO.

— Implement and test the proposed solution based on the agreed design.

— Deploy the new website and ensure the necessary migration of data from the old website in cooperation with the current service provider.

— Provide hosting, handover, training and technical support. The service provider shall train the web editors in the usage of the CMS and provide technical support following the release of the new website for a period of two months.

Contract for 1 year (Jan – Dec 2018)

Budget €120.000

Deadline: 2/1/2018

Vienna-based IAEA agency needs experts for the Records Management Project

Request for proposal: Records Management Project

Contracting Authority: International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria

Deadline 8/12

Scope: This RFP describes the requirements for the Agency wide Records Management Project to revise the IAEA Records Management Programme. The Contractor cooperates with the Records Advisory Team of ARMS and the Unit Head of the Records Unit and works under the overall guidance and direct supervision of the Section Head of MTGS-ARMS.

The service requirements are summarised as the following Phases: ¨

  1. a) Phase 1: Creation and delivery of a project plan including identification of tools and methodologies to execute an Agency wide records and data survey project;
  2. b) Phase 2: Executing a records and data survey, including personal interviews across the Agency;
  3. c) Phase 3: Drafting the divisional Records and Data Retention Schedules; and
  4. d) Phase 4: Revising the Agency File Plan and Taxonomy, including supporting procedures and guidelines.

The desired start date of the project is 01 February 2018.

International Fund for Agricultural Development to order new Records Management System

Request for proposal: Provision of Records Management System Development Services

Contracting Authority: International Fund for Agricultural Development (UN organization), Rome

Deadline: 12/1/2018

Details: IFAD requires a Supplier to implement an EDRMS and Email Management plugin/add-on extension that integrates with IFAD’s SharePoint to manage electronic and physical records.

Objectives of the RFP: is to engage a Supplier(s) to implement an EDRMS plugin/extension/add-on that integrates seamlessly with Microsoft SharePoint to deliver Record Management functionalities and that manages the lifecycle of records from creation/receipt to final disposal/ long term retention. The RFP is comprised of two (2) lots:

1) Lot 1: EDRMS: The purpose of Lot 1 is to engage a Supplier for the detailed design, development, testing, migration, implementation support, post implementation support and training of IFAD staff for the Electronic Document and Records Management System plugin/extension/add-on. Lot 1 seeks a Supplier that has the capacity and knowledge to deliver the services and software as specified in Attachment 1 of this RFP. In addition and as an option Lot 1 seeks a Supplier that is able to support the appraisal of records prior to migration through the use of automated tools in order to carry out a selection of records to be moved without deleting the records from the old ERMS.

2) Lot 2: Email Management – The purpose of Lot 2 is to engage a Supplier for the supply, deployment support, implementation support, post implementation support and training of IFAD staff for the Email Management solution. Lot 2 seeks a Supplier that has the capacity and knowledge to deliver the services and software as specified in Attachment 1 of this RFP.

IFAD requires a comprehensive solution that addresses the requirements for Lot 1 and Lot 2. This may involve vendors seeking an implementing partner to ensure that the requirements of both Lots are addressed in a coherent and compatible single solution. However, IFAD reserves the right to award only a portion of the requirements and/or to award multiple contracts on the basis of the Lots. Moreover, IFAD prefers to have a solution and proposal covering both Lots considering Lot 1: EDRMS as a corporate priority.

Řízení a propagace akcí evropské agentury EFSA z italské Parmy

Image

Zakázka: Řízení akcí a setkání a propagační služby

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie

Stručný popis: Primární úlohou dodavatele bude plánovat a realizovat logistiku akcí na základě informací EFSA. V případě komplexnějších akcí se od dodavatele může požadovat poskytnutí také poradenských služeb ohledně toho, jak je nejlépe možné propagovat iniciativu a/nebo vystupování ve funkci poradce s cílem doporučit optimální formy a technická řešení v zájmu dosažení uvedených cílů. Dodavatel bude mít za úkol podporovat EFSA při organizování institucionálních setkání a akcí zejména v Parmě (přibližně 60 %, buď na ředitelství EFSA nebo na jiných místech ve městě), Bruselu a ve 28 zemích EU (přibližně 35 %), ale případně také v předvstupních zemích EU a ostatních jiných evropských zemích (přibližně 5 %). Proto se požaduje schopnost působit zejména v Itálii a v zemích EU/EHP, ale také v zemi uchazeče/potenciálního uchazeče a zemích, které vstupovaly do programu Evropské politiky sousedství (ENP).

Orientační rozpočet bez DPH: €5.000.000

Deadline: 26/01

Evropská agentura ECHA z Finska hledá firmu na zajištění služeb IT infrastruktury. V rozpočtu je €35 milionů

Zakázka: Rámcová smlouva o zajištění služeb infrastruktury IT

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Hodnota bez DPH: €35.400.000

Doba trvání: 60 měsíců

Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem

Tendr má 2 dvě fáze: Ve fázi I může podat žádost o účast v tomto řízení kterýkoli zainteresovaný uchazeč, ale k podání nabídky budou vyzváni pouze ti, kteří budou vybráni na základě oznámených kritérií pro vyloučení a výběr a s ohledem na dodržení minimálních požadavků na službu. Ve fázi II budou nabídky vyhodnoceny na základě zadávacích kritérií kvality a ceny.

Cílem rámcové smlouvy bude poskytování následujících služeb: * služby cloudu a infrastruktury, * portál pro řízení služeb, * řízení služeb, * poradenské služby, * služby transformace, * bezpečnostní služby.

Deadline 12/1

Some details: In 2012 ECHA started a transition towards outsourced hosting services, which was progressively implemented over three years. In particular, ECHA currently sources infrastructure services provided by one outsourcer (Incumbent), in conjunction with a second contractor (Networks Incumbent) managing the networks, based on two external datacentres and external service delivery centres.
In 2015 ECHA adopted an ICT asset-free strategy and transitioned its entire computing capacity to Infrastructure-as-a-service (completed in 2016). Such transition does not currently cover the network equipment.
Services under the existing agreements are secured for a time period that ECHA considers sufficient to establish this new Framework Contract (FWC) through competition and in order to complete the transition of services.
In parallel ECHA is performing a re-design of its networks in order to simplify and streamline the network managed services, on the one hand, and to facilitate the completion of the transition to full Infrastructure-as-a-service to cover also network-as-a-service, on the other. The aim is that this FWC will start when such transformation has already been completed or be very close to completion.
While the quality of the services to be provided by the Contractor are an important part of the FWC, clear focus will be put on awarding the Contract to a provider that can dramatically reduce the total cost of ownership of infrastructure services, including ECHA’s internal resources (e.g. contract management, service management, issue follow-up, etc.). That being said, continuity of ECHA’s existing infrastructure service portfolio is a top priority.

ECHA’s goals: Therefore, this FWC is of strategic importance to ECHA. There are four key objectives that ECHA puts on it:
1. Providing secure access to high-quality, secure and state-of-the-art services for consumption by ECHA and its third parties.
2. Ensuring a cost effective and low-risk transition from ECHA’s current infrastructure
208 services in to the services available on this FWC.
3. Lowering the total cost of ownership of infrastructure services, including efforts made by ECHA staff for e.g. Contract and Service Management.
4. Streamlining of the service delivery via lean service management and effective governance, automation and standardisation of service delivery and integration of services in a multiparty ecosystem.
ECHA expects that the Contractor is in a position to achieve all these objectives.

Technical Specs to download here.

Amsterdam gears up to settle 900 EMA staff plus partners and children

(DutchNews.nl) The news that Amsterdam will host the European Medicines Agency when it leaves London after Brexit has been widely welcomed for its impact on both the Netherlands’ reputation as a location to do business and the likely knock-on effect on employment. Nevertheless, there are considerable issues to solve within the 16 months set aside for the move, officials warn. The decision ‘marks the official start of a challenging joint relocation project that will have to be delivered within extremely tight deadlines… and completed by March 30, 2019,’ the London-based body said after the result of the European ministers’ vote was announced.

In particular, the EMA has a workforce of some 890, most of whom will move to the Dutch capital and will need suitable housing. EMA workers also have 600 plus children under the age of 18, many of whom will need to be found places at international schools and daycare centres. The Amsterdam bid included a commitment to implement a relocation plan with a dedicated team of experts to help staff make the move. The city has already guaranteed that the children of EMA staff will have access to international education and that ‘housing in the different segments is readily available.’ It is unclear, as yet, how the city, already grappling with a shortage of affordable homes, will cope with the new influx. Mike Russell, director of housing group Principle Vastgoed told that supply in the city is already short and the budgets available to the EMA staffers will drive everything, which ever segment they are looking in. ‘If they have €1,800 plus to spend, that is going to put upward pricing pressure on the market,’ he said. ‘

Amsterdam pitched itself as a great place to live and everyone who makes the move here is coming for the Amsterdam experience, not the Almere experience.’ Purpose built office The EMA will first be housed in temporary offices before moving to a purpose-built building in Amsterdam’s Zuidas district next to the EY offices.

The building will be some 80 metres high with 19 floors and will cost between €250m and €300m to build. The tab for the new building, named Vivaldi, is being picked up by the Dutch government which will rent it to the EMA for the market rate. The government is also providing an €18m sweetener to help pay for the move.

Zuidas director David van Traa says the arrival of the EMA will further boost the district’s profile as a top location to do business. In addition, he said, ‘the many international workers and visitors will undoubtably contribute to making Zuidas a more lively place as it moves from being a business district to a unique new district of Amsterdam where you can live and work.’

EMA se přesune do Milana, Amsterdamu nebo Kodaně. Bratislava neuspěla

Tak European Medicines Agency se zhruba 600 zaměstnanci se z Británie na Slovensko určitě nepostěhuje. Do finále se dostali Milano, Amsterdam a Kodaň.

A musel by se stát zázrak, aby Bratislava dostala European Banking Authority.

Takže to vypadá, že Slovensko zůstane jednou z mála zemí bez EU agentury.