Evropská výzkumná rada potřebuje monitoring a analýzu médií

Zakázka: Služby monitorování a analyzování sdělovacích prostředků

Zadavatel: Výkonná agentura Evropské výzkumné rady (ERCEA), Brusel

Stručný popis: V rámci uzavřené smlouvy budou ERCEA poskytnuty služby monitorování tradičních a sociálních médií, statistiky a analýzy v kterémkoliv členském státě EU, jakož i v některé třetí zemi. Tyto služby mají přispět k poskytování průběžné zpětné vazby pro ERCEA ve vztahu k její strategii. Umožní také, aby ERCEA mohla reagovat včasným způsobem na mediální zprávy a popř. zveřejňovat prohlášení či reagovat prostřednictvím svých kanálů na sociálních médiích. Služby požadované prostřednictvím této rámcové smlouvy na služby zahrnují: monitorování pokrytí ERCEA v různých sdělovacích prostředcích (tisk, audiovizuální média, on-line média a sociální média) v EU a ve třetích zemích, poskytování analýzy a statistik na základě informací nashromážděných prostřednictvím monitorování sdělovacích prostředků.

Budget €400.000/4 roky.

Deadline: 28/10

Na propagaci rybářské a námořní politiky EU půjde 390 milionů. Hledá se agentura

Tendr na: Informační a komunikační činnosti souvisejících s integrovanou námořní politikou a společnou rybářskou politikou Evropské unie

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

Rámcová smlouva na 4 roky/budget €14.500.000

Popis: Cílem zakázky je „pomoci vysvětlit, podpořit, realizovat a vyvinout integrovanou námořní politikou a společnou rybářskou politikou EU, a dále zvyšovat povědomí veřejnosti o cílech, problémech a iniciativách v těchto oblastech“. Evropská komise vyhlašuje tendr i jménem Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EASME, Brusel) a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA, Lisabon).

Kontrakt bude pokrývat následující úkoly a služby: A) navrhování, provádění a sledování informačních a komunikačních kampaní; B) redakční úkoly, tvorbu obsahu a vypracování komunikačních materiálů a správu databází pro distribuci informačních materiálů a jiné účely; C) audiovizuální služby; D) podporu v případě digitální komunikace a on-line činností; E) organizaci účasti na akcích a veletrzích; F) podporu vztahů s médii.

Deadline pro odeslání nabídek: 4/11

Ještě jedna důležitá informace: svým klientům pomáchám s analýzou zadání a případně i s přípravou celé nabídky. Zájemci: +32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

O “organizaci akcí mimo Polsko” pro Frontex má zájem deset firem

Do tendru agentury Frontex z Varšavy na organizaci akcí mimo Polsko pro příští čtyři roky/za 6 milionů euro se hlásí deset firem. Jsou to polské firmy eTravel SA, Hogg Robinson Polska Sp z oo, Alegro Sp z oo, Formac Sp z oo, dále pak LDK Consultants Engineers and Planners SA a PCO Convin SA z Řecka (druzí jmenovaní v konsorciu se slovenskými Methods and Planning s.r.o.), belgičtí Business and Strategies in Europe + GOPA Com a MCI Benelux SA, Adria Congrex srl z Itále a čeští  Czech-IN s.r.o.

Chystá se tendr na audiovizuální vybavení pro nové návštěvnické centrum Rady EU v Bruselu

Zakázka: Dodávka, instalace a služby údržby multimediálního/audiovizuálního vybavení pro návštěvnické centrum

Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie, Brusel

Popis: S dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky, na dodání a instalaci multimediálního/audiovizuálního vybavení pro budoucí návštěvnické centrum, jakož i údržba tohoto vybavení a další související služby.

Background: Generální sekretariát Rady ve svých prostorách v budově Justus Lipsius v Bruselu buduje návštěvnické středisko o rozloze 557 m2. Návštěvnické centrum bude zahrnovat konferenční/jednací místnost s projekčním vybavením, prostor pro objevování a interakci se 4 zónami s multimediálním/audiovizuálním vybavením a středovou chodbou s obrazovou stěnou tvořenou grafickými prvky, jakož i video deskami. Vítěz tohoto tendru dodá veškeré multimediálního/AV vybavení, zajistí jeho instalaci a údržbu, jakož i další související služby uvedené v technických specifikacích. Vybavení bude muset být dodáno a instalováno budoucím poskytovatelem služeb před otevřením návštěvnického centra (plánováno na 4. čtvrtletí 2017).

Deadline pro projevení zájmu: 17/10. Termín pro rozeslání zadávací dokumentace vybraným zájemcům: 17/11

Ještě jedna důležitá informace: svým klientům pomáchám s analýzou zadání a případně i s přípravou celé nabídky. Zájemci: +32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

Konferenční a audiovizuální vybavení pro EU agenturu BEREC z Rigy

Zakázka: Zajištění konferenčního audiovizuálního vybavení a nábytku a souvisejících služeb

Zadavatel: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC, Riga)

Rámcová smlouva na 4 roky, budget €120.000

Popis: Zajištění konferenčního audiovizuálního vybavení a nábytku a souvisejících služeb na podporu setkání, workshopů, setkání pracovních skupin a dalších akcí BERECu.

Deadline: 17/10

Ještě jedna důležitá informace: svým klientům pomáchám s analýzou zadání a případně i s přípravou celé nabídky. Zájemci: +32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

Propagační předměty, dárky, medaile pro Výbor regionů EU. Za €725 tisíc

Tendr: Propagační předměty, oficiální dárky a vítězné ceny a medaile

Zadavatel: Výbor regionů Evropské unie, Brusel

Celková hodnota €725.000/kontrakt na 4 roky

Zakázka má tři (na sobě nezávislé) části:

1) Propagační předměty (mají být určeny pro širokou veřejnost během akcí pořádaných Výborem regionů a mají „zanedbatelnou“ hodnotu. Měly by ale působit úhledným, viditelným a čitelným dojmem). Budget €600.000.

2) Oficiální dárky (musejí mít vysokou kvalitu. S ohledem na jejich příjemce musejí být výrobky originální, vkusné a vysoce kvalitní a mít záruku, že byly vyrobeny v Evropě. Výbor regionů rovněž hledá předměty, které by posloužily jako „výkladní skříň evropské expertizy“, s vysokou estetickou hodnotou. Budget €100.000.

3) Vítězné ceny a medaile (předměty s vysokou estetickou hodnotou, převážně křišťálové trofeje a pamětní medaile s alpakou).  Budget €25.000.

Deadline pro odeslání nabídek: 24/10

Ještě jedna důležitá informace: svým klientům pomáchám s analýzou zadání a případně i s přípravou celé nabídky. Zájemci: +32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

Začněte vyvíjet aplikace pro satelitní navigaci Galileo. Brusel má na podporu 31.5 milionů euro

Evropská komise hodlá v rámci programu Horizon 2020 finančně podpořit projekty, které se zabývají vývojem nejrůznějších aplikací, využitelných v rámci chystaného evropského systému globální satelitní navigace Galileo. Na „dopravní“ aplikace je vyhrazeno €14.500.000, na „profesionální“ aplikace €8.000.000 a na aplikace pro „masovou spotřebu“ pak €9.000.000. Výběr by měl odstartovat počátkem listopadu a skončit v březnu 2017.

Kategorie „mass market applications“:

Mobility as a service and Smart Cities: Development of EGNSS solutions for cross-modal mobility and new emerging “mobility as a service” approach should be addressed, in which the user does not buy a vehicle or a public transport ticket, but a service to comply with her/his mobility needs. This area may include innovative telematics applications in which the positioning, timing and navigation are used both to deliver the mobility service and to calculate a fair price based on the actual use of it. Development of EGNSS solutions for other areas of future Smart Cities are also included in the scope.

Internet of things: Development of EGNSS solutions for “internet of things” should be addressed, exploiting the interconnectivity of uniquely identifiable devices and the availability of their location. Proposals should duly reflect the fact that the internet of things is not only improving productivity and efficiency of organisations (with applications in almost every sector of the economy, from automotive to consumer electronics, healthcare or manufacturing and logistics), but that the internet of things technology is also changing our daily lives.

Commercial and social LBS: Proposals should address one of the two following application areas. 1) Applications for commercial LBS, such as: secure financial transactions; mobile workforce management, tracking solutions; augmented reality; social networking and sport. 2) Applications for social LBS, such as: safety and emergency (E112), e-health (health services more and more connected), and solutions supporting visual and mobility of impaired people.

Kategorie „professional applications“:

Agriculture: Automated machine guidance, precision farming and machine control and field boundary measurements are possible areas to be addressed.

Surveying and Mapping: Land survey, marine survey, cadastral and geodesy, and construction are possible areas to be addressed.

Timing and Synchronisation: Telecommunications, power generation and finance are possible areas to be addressed.

Other professional applications: clearly demonstrating amongst others the contribution of EGNSS differentiators, the potential of integration with earth observation data, and the future commercial potential are also invited.

Kategorie „transport applications“:

Aviation: The development of EGNSS solutions for navigation, surveillance and communication in all phases of flight (aircraft and rotorcraft) should be addressed, including the possibility to determine the location of aircraft in distress. In particular, GNSS based PBN (Performance Based Operations), advanced operations for approach and landing benefitting from robust vertical guidance and LPV-200/CAT1 services[1]. Furthermore, surveillance applications, such as ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) and use of reliable PVT for signal integrity, precise positioning and orientation of remotely piloted aerial systems (RPAS) might be addressed. Synergy and complementarity with the Sesar Joint Undertaking and other initiatives shall be clearly identified. Proposals should in particular build on multi-constellation/multi-frequency, current and future EGNOS integrity features and service levels, as well as integration of multi-constellation enabling capabilities.

Road: Development of EGNSS solutions in emerging innovative domains, such as autonomous vehicles, that are safety critical and require a specific accurate and resilient positioning, timing and navigation should be addressed. Development of EGNSS solutions in policy driven applications, such as new generation of eCall, enhanced digital tachograph, dangerous goods transport, etc. might also be addressed. Proposals should in particular build on Galileo specific signal features and differentiators and new services such as authentication and high precision, as well as current and future EGNOS integrity features.

Maritime: Development of EGNSS based solutions in the different maritime and inland waterways (including the Arctic), such as vessels navigation, traffic management and surveillance, search and rescue, port operations, custom fraud control, fisheries monitoring should be addressed. Proposals should in particular build on the use of current and future EGNOS dedicated services for maritime, and the Search and Rescue service of Galileo, other Galileo differentiating features and services, such as authentication, and high precision.

Rail: Development of EGNSS based solutions in train signalling and control, contributing to the evolution and cost competitiveness of the European Rail Traffic Management System, and in non-safety-critical applications, such as passenger information system, asset management, etc. should be addressed. Synergy and complementarity with the Shift 2 Rail Joint Undertaking and other initiatives shall be clearly identified. Proposals should in particular build on the current and future EGNOS integrity services and multi-constellation, multi-frequency, and specific signal features of Galileo that improves position performances in the challenging railway environment (e.g. urban parts).

Ještě jedna důležitá informace: svým klientům pomáchám s analýzou zadání a případně i s přípravou celé nabídky. Zájemci: +32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

Vývoj a údržba softwaru pro Eurojust, za víc než €17 milionů

Zakázka: Vývoj a podpora softwaru

Zadavatel: Eurojust, The Hague

Rámcová smlouva na 4-5 let.

Budget €17.675.000

Cílem výzvy k podání nabídek je zajistit, aby byly Eurojustu zajištěny služby analýzy, specifikací, rozvoje, údržby a služby podpory softwarových aplikací, které naplní očekávání v oblasti kvality a cíle na úrovni služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – technické specifikace. Rozsah zakázky je zajištění rozvoje softwaru a služeb podpory v průběhu celé doby životnosti softwarových aplikací. Služby zahrnují podporu v oblastech: analýza obchodních požadavků, analýza systémových požadavků, softwarové specifikace, vývoj softwaru, vydání softwaru, údržba softwaru a jeho podpora. Zadání zde.

Deadline pro podání nabídek 14/10