UNICEF vyhlásil tendr na Digital Fundraising services

Jde o toto – Digital Fundraising services including the following six (6) categories: 

1). Digital Fundraising & Engagement Strategy; 
2). Digital Analytics & Conversion Rate Optimization; 
3). Search Engine Marketing & Display Advertisement; 
4). Email Marketing; 
5). Social Media Advertisement Strategy; 
6). Emerging Technologies in Digital Fundraising & Engagement => i). Block-chain, ii). Internet of Things, iii). Conversational Platforms, and iv). Immersive Experiences.

Vše pro UNICEF. Deadline 8/2.

Chcete se naučit digitální kampaně pro EU? Teď máte šanci…

Jedna z agentur Evropské unie bude zanedlouho vyhlašovat menší tendr (strop €45.000) na “podpůrné služby pro kampaň European Cyber Security Month”. Konkrétně půjde o rozvoj a realizaci digitální komunikace a marketingové strategie. Práce na dálku. Očekávané úkoly:

1. Assisting in building target audience personas

2. Identifying goals and the digital marketing tools needed.

3. Evaluating existing digital channels and assets.

4. Auditing existing content, planning and developing new content for owned media    campaigns such as videos, webinars, posters, infographics, articles, ebook, blog posts, social media posts etc

5. Bringing it all together by supporting the execution of campaign in October.

Zájemci musí projevit zájem do konce ledna, vybraní dostanou během února zadávací dokumentaci. Realizace zhruba duben – listopad 2019.

Evropský patentový úřad nakoupí nové HSM moduly

Evropský patentový úřad (Mnichov ) brzy vyhlásí tendr na dodávku, instalaci a údržbu bezpečnostních HW modulů (Purchase of HSMs, installation and maintenance services). S vybraným dodavatelem bude uzavřen kontrakt na 60 měsíců. Deadline pro doručení nabídky by měl být 18/2.

MANDATORY HW AND ASSOCIATED SW: The Contractor shall have personnel with extensive skills and knowledge about the HSM and Key Management as well as having proven experience in the installation, testing, acceptance procedure and maintenance. The Contractor shall provide the delivery, installation, configuration, basic testing and maintenance for 5 HSMs including associated software mentioned below This concerns hard and software requirements for HSMs in TH and MN.

HSM must provide the following functional requirements:

  • Symmetric document encryption: The solution allows multiple projects to have a secure mechanism to encrypt and decrypt (large) documents.
  • Document Signing: The solution supports signing / searching of documents and certificates using certificates
  • PKI support: The solution can support a PKI infrastructure (suitable for: smartcards, endpoint devices, test/development certificate issuing amongst others).
  • Integration: The solution can integrate with existing and planned IAM software (e.g. Oauth2/0penID Connect, SAML, Active Directory, CyberArk, etc.) within the API layer.
  • Dynamic Certificate Issuing: The solution allows multitenancy to separate keys and certificates from multiple countries, applications, DTAP environments, etc.
  • eIDAS compliance: The solution facilitates signing of legally binding documents such as contracts and patent submissions amongst others.
  • Secret generation & Storage: The solution facilitates the storage and management of (web) (server) secret private keys and certificates.

The Contractor shall ensure the HSM supports the following protocols and services: • integration with a PKI environment • RSA • DES-EDE3-CBC, AES-128 and AES-256. • SHA-1, SHA-256, SHA-384 and ECDS-P-256. • ECDH-P-256, ECDH-P-384. • NIST RNG Validation List • FIPS 140-2 Level 3 certified or higher • compliant with eIDAS. • strong access control over the interfaces: use of encryption over the interfaces and proven authentication mechanisms towards it. • PKCS11 authentication mechanisms

Evropská investiční banka hledá firmu na pomoc se řízením informací

Tendr: Integrace správy tištěných a elektronických dokumentů a podpůrné služby řízení znalostí pro EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Luxembourg

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €7.000.000

Deadline 28/2

Zakázka je rozdělena na 3 samostatné/nezávislé položky:

LOT1 – Integrace správy tištěných a elektronických dokumentů a podpůrné služby řízení znalostí pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa dokumentů a záznamů, správa informací a podpora systémů pro správu elektronických dokumentů a záznamů.

LOT 2 – Rozšířené využívání informačních zdrojů včetně dodání služby správy knihoven a souvisejících služeb pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa elektronických informačních zdrojů a správa zdrojů v tištěném formátu a správa knihoven.

LOT3 – Poskytování služeb podpory správy dokumentů a přispívání k iniciativám ve formě správy informací a záznamů pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa dokumentů a záznamů, správa informací, podpora systémů pro správu elektronických dokumentů a záznamů.

Agentura „GALILEO“ už brzy vypíše tendr na vývoj softwaru pro detekci rušení. Má sdílet data od uživatelů

Agentura Evropské unie pro globální satelitní navigaci (působí pod názvem GSA v české metropoli) vypíše na konci března výběrové řízení na dodavatele systému „pokročilé detekce rušení a schopností robustnosti“. Pro přesnost v originále: “an Advanced Interference Detection and Robustness Capabilities System”.

GSA se chystá najít firmu, která ji zajistí “návrh, vývoj a výrobu IT infrastruktury pokročilého softwaru pro detekci rušení a schopnost robustnosti jako služby“ přístupné z internetu + následné poskytování služeb umožňujících koncovým uživatelům nahrávat data, která budou integrovat schopnosti zpracování a identifikace výskytu případů rušení na úrovni přijímače a antény založený na „crowdsourcingu“ a sdílení informací.

Pokud půjde vše podle plánu bude výběrové řízení vyhlášeno 31/3.

Koordinace ICT aktivit pro jednu z EU agentur přímo v Bruselu

Zakázka: Koordinační služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

Zadavatel: Evropský Joint Undertaking SESAR (Single European Sky ATM Research, sídlí v Bruselu).

Kontrakt na 4 roky / budget €980.994

Deadline 29/1

Description of required services – Services to be provided upon request of the SJU shall include:

 Detailing and instrumenting SESAR JU ICT strategy by identifying the technical solutions to put in place; understanding and challenging the services of the ICT suppliers/service providers and their proposed solutions in the context of user/system support (1st and 2nd line), network & clients infrastructure, Unified Communications (=Technical expertise);

 Implementing SESAR JU governance rules by preparing and actively participating in SESAR JU QICT Committee, monitoring ICT infrastructure and service delivery performance and reporting on it to SESAR JU QICT Committee (=Governance & Communication);

 Coordinating the ICT activities between SESAR JU representing the users and its external ICT suppliers/service providers who deliver the operational services (=Vendor management);

 Measuring the services delivered by the external SESAR JU ICT suppliers/service providers in an independent way and liaising with and communicating to SESAR JU users (=Service delivery management);

 Under the supervision of the SESAR JU, act as its technical expert to monitor SESAR JU ICT contracts and to participate in the procurement activities (=Contract management);

 Acting as technical expert of SESAR JU ICT during the project activities, whether the projects are led by the external SESAR JU ICT suppliers/service providers or result from internal corporate initiatives requiring the involvement of SESAR JU ICT (=Project management);

 Proposing the yearly SESAR JU ICT budget in the context of the SPD and monitoring its consumption by participating in the financial workflows as a technical expert of the SESAR JU and the follow-up meetings with the external SESAR JU ICT suppliers/service providers (=Budget management);

 Maintaining the list and configuration of assets owned by the SESAR JU and their lifecycle (=Asset management);

 Advising SESAR JU on service improvement activities, including process documentation (=Process documentation/implementation, continuous improvement).

 Granting and acting in full compliance with Data Protection rules applicable to SESAR JU (= Compliance with Data Protection Regulation)

Kdo v Česku “umí” nejlevnější drony DJI?

DRONY (většinou DJI) pro OSCE na Ukrajinu a OSN do Iráku. Kdo by v Česku dokázal dát nejnižší cenu? pište na horejsi.tomas@gmail.com nebo volejte +32-473-116804

Reakce na kybernetické útoky pro OSN. Kdo by (ne)chtěl?

Výzva k projevení zájmu: Cyber Incident Response Service

Zadavatel: UN WFP (World Food Programme OSN), operuje v 85 zemích světa

WFP is soliciting expressions of interest from qualified suppliers who perform incident response services (containment, investigation, recovery). It is expected most contracted services would need to be provided in locations where WFP maintains data centres

Požadavky: * Proven track record in the delivery of incident response services, preferably with organizations with diplomatic concerns * Company description and summary of experience * description of the standard operating process and tools * list of operating systems/platforms on which the company can conduct forensic (Windows, Linux, Cisco, OSX, SAP, Azure, AWS, etc)

Deadline pro EOI: 25. ledna

Soudní dvůr EU potřebuje velké stoly “na míru” s integrovanými obrazovkami pro videokonference

Dodávka konferenčních stolů s multimediální přípojkou

Soudní dvůr Evropské unie, Lucembursko

Kontrakt na 3 měsíce

Předmětem zakázky je pořízení a dodávka:

– 2 konferenčních stolů s multimediální přípojkou a integrovanými obrazovkami pro 30 osob,

– 1 konferenčního stolu s multimediální přípojkou a integrovanými obrazovkami pro 20 osob,

– 1 konferenčního stolu s multimediální přípojkou, integrovanými obrazovkami a prezentačními funkcemi a funkcemi pro videokonference, pro 20 osob.

Základní požadavky: reference (v posledních 3 letech realizoval nejméně 5 dodávek podobných té, která je předmětem této zakázky, a to ve výši přesahující €60.000). Roční obrat v posledních 3 finančních letech: minimálně €360.000.

Deadline 1/2/2019

Tendr na videostreaming z jednání Rady EU v Bruselu

Služby vysílání po internetu

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat généraL, Brusel, Belgie

Kontrakt na 60 měsíců

Stručný popis: Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb vícejazyčného obrazového / zvukového vysílání po internetu, živě i na vyžádání, a souvisejících služeb pro generální sekretariát Rady (GSC) a orgány, instituce a osoby, kterým budou tyto služby sloužit. Vysílání veřejných zasedání Rady EU po internetu zajišťuje soulad s požadavky na transparentnost. Kromě zákonných požadavků přispívá vysílání činností Rady a Evropské rady po internetu, včetně živého vysílání akcí na sociálních sítích, k provádění vnější komunikační strategie GSC, má dosah na širší veřejnost a posiluje on-line účast Rady. Řešení poskytované v rámci nové smlouvy musí obsahovat pokročilé funkce v rámci sociálních sítí a umožnit živé vysílání po internetu na sociálních sítích.

Deadline 28/2